[UPDATE] GULF กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน INTUCH

[UPDATE] GULF กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน INTUCH

26 มิ.ย. 2020
[UPDATE] GULF กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน INTUCH
GULF บริษัทโรงไฟฟ้าใหญ่สุดในประเทศไทย
ได้เข้าถือหุ้น INTUCH จำนวน 147,044,400 หุ้น
คิดเป็นสัดส่วน 4.59% กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 4
INTUCH ทำธุรกิจโฮลดิง ถือหุ้นในหลายบริษัท เช่น AIS
โดยบริษัทจะมีรายได้หลักมาจากเงินปันผลของบริษัทที่เข้าไปถือ
ในขณะเดียวกัน INTUCH ก็จะจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนในแต่ละปี
จากผลประกอบการปีที่ผ่านมา INTUCH
จ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 2.65 บาท ต่อหุ้น
พอเรื่องเป็นแบบนี้ การที่ GULF เข้าไปถือ 147,044,400 หุ้น
และถ้าให้ INTUCH มีความสามารถจ่ายปันผลเท่ากับปีที่แล้ว
GULF จะได้รับเงินปันผลราว 390 ล้านบาท
ซึ่งเงินปันผลในส่วนนี้จะเป็นรายได้ที่ไหลลงไปเป็นกำไร ทุกปี
เรื่องนี้ทำให้หลังตลาดรับรู้ข้อมูลดังกล่าว
มูลค่าบริษัท GULF พุ่งขึ้นทันที 7% หลังปิดตลาดรอบเช้าวันนี้
คิดเป็นมูลค่าบริษัทที่เพิ่มขึ้นมากถึง 26,658 ล้านบาท
เรื่องที่น่าสนใจก็คือ GULF ได้ใช้ข้อได้เปรียบที่บริษัทตัวเองมี P/E สูงในการไปลงทุนซื้อบริษัทอื่นเพื่อให้ได้กำไรทันที และใช้กำไรนั้นมาคูณกับ P/E ของตัวเอง เพื่อให้ได้มูลค่าที่เพิ่มขึ้น
จะเห็นได้ว่าหากเรานำมูลค่าของเงินปันผล 390 ล้านบาท
เงินปันผลที่ GULF ได้รับจาก INTUCH เมื่อคูณกับ P/E ของ GULF ที่ 119 เท่า
จะมีมูลค่ามากถึง 46,410 ล้านบาท
หรือในอีกทางหนึ่งถ้ากำไรของ GULF เพิ่มขึ้น
ก็จะทำให้ P/E ของ GULF ลดลงโดยอัตโนมัติ จากการลงทุนใน INTUCH ในครั้งนี้
เพราะถ้าให้มูลค่าบริษัทเท่าเดิม P/E ใหม่ของ GULF จะลดลงเหลือ 106 เท่า
เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ
เพราะ GULF ใช้ข้อได้เปรียบของ P/E ตัวเองที่สูง
เข้าไปลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ที่ปันผลดี
ทำให้กำไรที่เพิ่มเข้ามาถูกเปลี่ยนไปเป็นมูลค่าที่มากขึ้น
มากในระดับที่เปลี่ยนกำไรหลักร้อยล้าน
กลายเป็น มูลค่าบริษัทที่เพิ่มถึงหมื่นล้าน เลยทีเดียว
บางทีเรื่อง เทคนิคทางการเงิน ก็สามารถนำมาใช้ได้เสมอแม้แต่บริษัทใหญ่
แต่มันจะใช้ได้อย่างยืน และตลอดไป หรือไม่นั้น ต้องคอยติดตาม..
© 2022 Longtunman. All rights reserved.