ขยะท่วมโลก รับมืออย่างไร? ใครต้องรับผิดชอบ?

ขยะท่วมโลก รับมืออย่างไร? ใครต้องรับผิดชอบ?

30 มิ.ย. 2020
ขยะท่วมโลก รับมืออย่างไร? ใครต้องรับผิดชอบ?
ค้นหาวิถีปฏิบัติตามแนวคิด SCG Circular Way เพิ่มเติม ได้ที่ https://bit.ly/2ADTVFk
#SCG #SCGcircularWay #BeTheChange #ClimateEmergency
© 2023 Longtunman. All rights reserved.