การปรับตัวในยุค DIGITAL TRANSFORMATION กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

การปรับตัวในยุค DIGITAL TRANSFORMATION กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

30 ก.ย. 2020
ลงทุนแมนสัมภาษณ์ คุณโอม ศิวะดิตถ์ National Technology Officer ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ในหัวข้อ
“การปรับตัวในยุค DIGITAL TRANSFORMATION กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง”
หากมีคำถามเพิ่มเติม หรือต้องการความเชื่อเหลือจากทีม Microsoft สามารถติดต่อได้ที่ https://aka.ms/ContactMSFTTH
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.