ตามรอยความคิดคุณ สุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ ผู้ก่อตั้ง The Emperor House

ตามรอยความคิดคุณ สุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ ผู้ก่อตั้ง The Emperor House

20 ต.ค. 2020
“ผมไม่ได้สร้างบ้าน แต่สร้างสิ่ง มหัศจรรย์”
ตามรอยความคิดคุณ สุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ ผู้ก่อตั้ง The Emperor House
จาก วิศวกรสร้างสะพานแขวน สู่ บริษัทรับสร้างบ้านหลังละ 100 ล้านบาท
#AcarabyEmperor
#TheEmperorHouse
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.