เจฟฟ์ เบโซส กล่าวในจดหมายต่อพนักงาน Amazon ในโอกาสที่เขาก้าวลงจากตำแหน่ง CEO

เจฟฟ์ เบโซส กล่าวในจดหมายต่อพนักงาน Amazon ในโอกาสที่เขาก้าวลงจากตำแหน่ง CEO

3 ก.พ. 2021
“จงคิดค้นสิ่งใหม่ๆ อย่าสิ้นหวัง ถ้าถูกมองว่าประหลาด ให้ออกเดินทางอย่างไม่หยุด และให้ความกระหายใคร่รู้เป็นตัวนำทาง วันนี้ก็เป็นเหมือนวันแรกที่เริ่มต้น” - เจฟฟ์ เบโซส กล่าวในจดหมายต่อพนักงาน Amazon ในโอกาสที่เขาก้าวลงจากตำแหน่ง CEO
© 2021 Longtunman. All rights reserved.