ด่วน! ก.ล.ต. ร่างเกณฑ์นักลงทุนคริปโท ต้องมีรายได้ล้านบาท ต่อปี

ด่วน! ก.ล.ต. ร่างเกณฑ์นักลงทุนคริปโท ต้องมีรายได้ล้านบาท ต่อปี

25 ก.พ. 2021
ด่วน! ก.ล.ต. ร่างเกณฑ์นักลงทุนคริปโท ต้องมีรายได้ล้านบาท ต่อปี
เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.
ได้ออกเอกสารรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี โดยเนื้อหาหลักนักลงทุนต้องมีรายได้ หรือสินทรัพย์ที่มากเกินเกณฑ์ที่กำหนดก่อนที่จะลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี รวมถึงต้องมีความรู้ และทดสอบความรู้ก่อนลงทุนอีกด้วย ซึ่งรายละเอียดแบ่งออกเป็น
1.คุณสมบัติของผู้ลงทุน
เพื่อวัดความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน และจะพิจารณา 2 เรื่องหลัก ๆ แบ่งออกเป็น
ฐานะการเงิน
-ต้องมีรายได้ต่อปี ไม่รวมคู่สมรส 1 ล้านบาท ต่อปี หรือเกินกว่า 8.3 หมื่นบาท ต่อเดือน หรือ
-มีสินทรัพย์สุทธิ ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ หรือ
-มีมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
ความรู้
โดยผู้ลงทุนจะต้องมีประสบการณ์ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี หรือมีประสบการณ์ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่กลต. กำหนด เช่น ผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้ที่ถือ CFA, CISA, CAIA หรือ CFP
หากเรามีคุณสมบัติที่ว่ามาไม่ครบ ก็จะไม่สามารถลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีได้โดยตรง
แต่ก็ยังสามารถลงทุนผ่านผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล
ในขณะเดียวกัน ในการเปิดบัญชีใช้บริการใหม่ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องกำหนดเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
2.การกำหนดให้ผู้ลงทุนต้องผ่านการทดสอบความรู้
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนจะมีความรู้ ความเข้าใจเพียงพอเหมาะสม
จึงกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องทดสอบความรู้ผู้ลงทุน
ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ ลักษณะของสกุลเงินดิจิทัล ความเสี่ยง และผลตอบแทน
โดยผู้ที่จะเข้าไปลงทุนได้ต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ทั้งนี้ เราสามารถเข้าไปทำแบบสำรวจ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 27 มีนาคม 2564 ได้ที่
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jinVCm0pq0WkRsDTZMWxi3phYjPuQMhFhjMAXPaeKJVURUlQMVYwQ1ZBOFhGTEFLTFFPTDA0NDQ2Ui4u&fbclid=IwAR3ZYX71Dbt85sXy_uXzqxp82k0cZ3eJa-1io3OKaXmTQmVVWp7VTZqjZD4
© 2021 Longtunman. All rights reserved.