TTA เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ดอกเบี้ย 5% ต่อปี เปิดจองซื้อ 23 - 25 มีนาคม 2564

TTA เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ดอกเบี้ย 5% ต่อปี เปิดจองซื้อ 23 - 25 มีนาคม 2564

11 มี.ค. 2021
TTA x ลงทุนแมน
TTA เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ดอกเบี้ย 5% ต่อปี เปิดจองซื้อ 23 - 25 มีนาคม 2564
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA กำลังจะเสนอขายหุ้นกู้
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 และจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 มีนาคม 2564
หุ้นกู้ของ TTA ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB
แนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" และจะจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี
TTA เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรบ้าง
และบริษัทจะนำเงินที่ได้ ไปทำอะไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
กลุ่มโทรีเซน เริ่มเปิดบริการที่ฮ่องกง โดยดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งทางเรือแก่บริษัทนอร์เวย์มาตั้งแต่ ปี 2447 ต่อมา 2480 เข้ามาเปิดสาขาแรกในประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสายการเดินเรือ หรือว่า Ship Agency และให้บริการด้านพิธีการศุลกากรด้วย
จนกระทั่งในปี 2526 ได้จัดตั้งเป็นบริษัท โทรีเซนไทย ออฟชอร์ จำกัด ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด ในปี 2529
หลังจากนั้น บริษัทก็ได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์สำเร็จในปี 2538 และเริ่มขยายพอร์ตการลงทุนไปในธุรกิจอื่น
ปัจจุบัน TTA มี 5 กลุ่มธุรกิจหลัก แบ่งออกเป็น
1.กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ภายใต้การบริหาร ของ โทรีเซน ชิปปิ้ง
ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้และกำไรมากที่สุดของ TTA
ธุรกิจกลุ่มนี้ ครอบคลุมการขนส่งสินค้าทางเรือไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก
มีตั้งแต่สินค้าแห้งเทกอง เช่น แร่เหล็ก ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จนไปถึงผลิตภัณฑ์ท่อต่าง ๆ
โทรีเซน ชิปปิ้ง ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งทางเรือ ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ได้แก่
-การให้เช่าเหมาลำตามราคาตลาดภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
-บริการให้เช่าเรือตามการเซ็นสัญญารับส่งสินค้าล่วงหน้า
Baltic Dry Index หรือ BDI ซึ่งถือเป็นดัชนีสากล ซึ่งสะท้อนจากอัตราค่าระวางเรือ หรือค่าบริการสำหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง
ปัจจุบัน BDI ยืนอยู่เหนือระดับ 1,800 จุด และอัตราค่าระวางเรือขึ้นไปแตะระดับมากกว่า 21,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ซึ่งถือเป็นอัตราค่าระวางสูงสุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
นั่นจึงทำให้ผู้ให้บริการอย่าง โทรีเซน ชิปปิ้ง ก็จะได้ประโยชน์
เพราะทางบริษัทสามารถเรียกเก็บค่าระวางเรือได้สูงขึ้น นั่นเอง
ทั้งนี้ ในปี 2563 โทรีเซน ชิปปิ้ง มีอัตราค่าระวางเรือ สูงกว่าค่าระวางตลาดสุทธิของเรือซุปปราแมกซ์อยู่ถึงร้อยละ 22 ขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ราว 18% และยังมีอัตราการใช้งานเรือย้อนหลัง 5 ปี เกือบ 100% แม้จะเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปีที่ผ่านมา
ทีนี้ เรามาดูกันว่า โทรีเซน ชิปปิ้ง ซึ่ง TTA ถือหุ้นอยู่ 100% มีโครงสร้างกองเรือ อะไรบ้าง ?
โทรีเซน ชิปปิ้ง มีชื่อเสียงและประสบการณ์เชี่ยวชาญในแวดวงพาณิชย์นาวีระดับโลกมายาวนานกว่า 110 ปี ปัจจุบันเป็นเจ้าของกองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดซุปราแมกซ์ และอัลตร้าแมกซ์รวมกัน 24 ลำ และถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการกองเรือซุปราแมกซ์ ขนาดใหญ่และมีผลงานระดับโลก โดยครองตำแหน่งผู้นำอุตสาหกรรม มีอัตราค่าระวางเรือต่อวันต่อลำเรือ หรือ TCE ติดอันดับที่ 3 ของโลก จากผลสำรวจในปี 2562 ของ Danish maritime advisors Liengaard & Roschmann
แล้วนอกจากธุรกิจขนส่งทางเรือ
TTA ยังทำธุรกิจอะไรอีกบ้าง ?
กลุ่มธุรกิจที่ 2 คือ ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง ภายใต้การบริหารของ เมอร์เมด มาริไทม์
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเล ครอบคลุม งานสำรวจตรวจสอบและซ่อมบำรุงใต้ทะเล รวมถึงงานวางท่อและสายเคเบิ้ลใต้ทะเล
โดยกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นบริษัทน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติชั้นนำ
หนึ่งในนั้นก็คือ Saudi Aramco หนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก
และนอกจากนั้นบริษัทยังมีกลุ่มธุรกิจที่ 3 คือ ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตรในประเทศเวียดนาม
กลุ่มธุรกิจที่ 4 คือ ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม โดยได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการบริหาร เชนร้านอาหาร เช่น Pizza Hut และ Taco Bell ในประเทศไทย
และกลุ่มธุรกิจที่ 5 คือ กลุ่มการลงทุนอื่น ซึ่งเป็นธุรกิจอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน 4 กลุ่มธุรกิจแรก อาทิ ธุรกิจโลจิสติกส์ และ ธุรกิจบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นต้น
ทีนี้ เรามาดูผลประกอบการของ TTA ย้อนหลัง
ปี 2560 รายได้ 13,360 ล้านบาท กำไร 588 ล้านบาท
ปี 2561 รายได้ 13,946 ล้านบาท กำไร 210 ล้านบาท
ปี 2562 รายได้ 15,428 ล้านบาท กำไร 563 ล้านบาท
ในขณะที่ปี 2563 บริษัทเผชิญกับความผันผวนจากเหตุการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
ที่กดดันให้ดัชนีตกต่ำลงไปในช่วงครึ่งปีแรกทำให้บริษัทขาดทุน
ก่อนที่ TTA จะเริ่มฟื้นตัว และกลับมาทำกำไรได้แล้วในไตรมาสที่ 4
หากเรามาดูสัดส่วนรายได้ปี 2563 ของบริษัทจะมาจาก
ธุรกิจขนส่งทางเรือ 37%
ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง 20%
ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร 22%
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และการลงทุนอื่น 21%
หากเราลองมาดูสถานะทางการเงินของบริษัท
TTA มีสินทรัพย์อยู่ราว 30,000 ล้านบาท
โดยที่มีสินทรัพย์เป็นเงินสดภายใต้การบริหารมากถึง 7,700 ล้านบาท
ซึ่งถ้าเราลองนำไปคำนวณโดยนำหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ หักด้วยเงินสดภายใต้การบริหาร
หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น TTA จะมีอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เพียง 0.08 ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมาก นอกจากนี้ TTA ไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้และ/หรือ ดอกเบี้ย หรือผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้
สำหรับวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของหุ้นกู้ TTA ที่กำลังจะเสนอขายครั้งที่ 1 ปี 2564
เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิม โดย TTA จะใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการในการชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวไปก่อน ซึ่งแสดงถึงฐานะที่มั่นคงและสภาพคล่องที่สูงของ TTA และ/หรือเพื่อขยายธุรกิจ (ซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองเพื่อขยายกองเรือ) และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ทั้งนี้ หุ้นกู้ TTA จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ที่มูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ขึ้นไป ทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่
โดยมีระยะเวลาการจองซื้อตั้งแต่ 23 ถึง 25 มีนาคม 2564
อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยตราสารมีอายุ 2 ปี 6 เดือน
สำหรับหุ้นกู้ของ TTA ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในระดับ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต " Negative" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564
ผู้ที่สนใจในตัวของบริษัท TTA สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thoresen.com หรือผู้ที่สนใจหุ้นกู้สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทร 02-695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร 02-687-7549
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด โทร 02-205-7000
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 02-658-8945
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) โทร 02-351-1800
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โทร 02-658-9500
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 02-659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด โทร 02-009-8351-6
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร 02-680-4004
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด โทร 02-257-0720
1. โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ตลาดตราสารหนี้ ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลง หรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดใน ขณะนั้น
3. อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นเพียงข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้นำการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขายและ ไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้หยุดจ่ายดอกเบี้ย (กรณีบริษัทไม่ได้แจ้งเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้) หรือเงินต้น ก็เป็นการผิดนัดชำระหนี้ หุ้นกู้ (default) ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ประกาศล้มละลายหรือผิดนัดชำระหนี้ หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้ อื่นของบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเหนือผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้ (credit rating) ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความเสี่ยง ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ถ้า credit rating ของหุ้นกู้ต่ำ หรือผู้ออก หุ้นกู้แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว
© 2022 Longtunman. All rights reserved.