แสนสิริจ่ายเงิน 1.6 พันล้าน ซื้อหุ้น 15% ใน XSpring เพื่อเข้าสู่ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์

แสนสิริจ่ายเงิน 1.6 พันล้าน ซื้อหุ้น 15% ใน XSpring เพื่อเข้าสู่ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์

14 พ.ค. 2021
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา บริษัท แสนสิริ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือมีชื่อย่อว่า XPG ในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท XPG นี้เป็นบริษัทที่เปลี่ยนชื่อมาจาก ZMICO ซึ่งประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจ
- ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน
- ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
- ธุรกิจจัดการกองทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
- ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
โดยเป็นการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ Private Placement ของ XPG จำนวน 403,379,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย หุ้นละ 4.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,653,853,900 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 15% ของ XPG
ที่น่าสนใจคือบริษัทบอกว่ามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขยายธุรกิจการลงทุนของบริษัทโดยการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านการเงิน และหลักทรัพย์
เรื่องนี้น่าสนใจว่า XPG กำลังเริ่มเข้าสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล แล้วแสนสิริก็เข้ามาซื้อหุ้น ทั้งที่ธุรกิจของแสนสิริส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์
ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า ดีลนี้มันจะส่งผลอย่างไรต่อแสนสิริในอนาคต
แต่ที่น่าสนใจคือ ตอนนี้ถนนทุกสายดูเหมือนกำลังอยากมุ่งเข้าสู่สินทรัพย์ดิจิทัล
แม้แต่บริษัทอย่างแสนสิริที่เชี่ยวชาญการสร้างสินทรัพย์ในโลกจริง..
© 2021 Longtunman. All rights reserved.