จากร้านคอมในพันธ์ุทิพย์ สู่อาณาจักรไอทีที่มีมูลค่าบริษัทกว่า 80,000 ล้านบาท  THE BRIEFCASE สัมภาษณ์​ คุณสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร COM7

จากร้านคอมในพันธ์ุทิพย์ สู่อาณาจักรไอทีที่มีมูลค่าบริษัทกว่า 80,000 ล้านบาท THE BRIEFCASE สัมภาษณ์​ คุณสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร COM7

17 พ.ค. 2021
© 2021 Longtunman. All rights reserved.