สยามพิวรรธน์ X ธนาคารกรุงไทย กำลังช่วยเหลือ SME และพันธมิตรทางธุรกิจทุกกลุ่ม

สยามพิวรรธน์ X ธนาคารกรุงไทย กำลังช่วยเหลือ SME และพันธมิตรทางธุรกิจทุกกลุ่ม

19 พ.ค. 2021
ข่าวประชาสัมพันธ์..
สยามพิวรรธน์ X ธนาคารกรุงไทย กำลังช่วยเหลือ SME และพันธมิตรทางธุรกิจทุกกลุ่ม
การระบาดของโควิด 19 ได้ทำให้ทุกภาคส่วนธุรกิจได้รับความเสียหาย
หนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจศูนย์การค้า ซึ่งก็ยังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังร้านค้าจนถึงพันธมิตร
ทำให้มีรายได้ลดน้อยลง
เรื่องนี้ก็ทำให้ “สยามพิวรรธน์” หนึ่งในผู้บริหารศูนย์การค้าระดับโลก
ได้แก่ สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ และยังเป็นหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ “ไอคอนสยาม” และสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพฯ
มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือร้านค้าต่าง ๆ ที่อยู่ในการดูแลของตัวเองด้วยการจับมือกับ “ธนาคารกรุงไทย” ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME จนถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
โดยเป็นการช่วยเหลือในด้านสินเชื่อที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อนำไปฟื้นฟูธุรกิจรวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง จนถึงมีการผ่อนปรนภาระทางการเงิน
เป้าหมายก็คือให้ธุรกิจ SME จนถึงบริษัทคู่ค้า
สามารถประคับประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปได้
คุณชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์
เปิดเผยว่า “จากวิกฤติการระบาดของโควิด 19 ที่ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน รวมถึงคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่สยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญสูงสุด
ซึ่งตลอด 14 เดือนที่ผ่านมา เรามีมาตรการช่วยเหลือหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
เริ่มตั้งแต่การเพิ่มช่องทางการขายให้ร้านค้าผ่านบริการ Call & Shop, Siam Paragon Luxury Chat & Shop, Click & Shop และ Ultimate Chat & Shop
ขณะที่ธุรกิจประเภทอาหารก็ได้ร่วมมือกับทางแอปพลิเคชัน True Food
ขยายช่องทางการขายแบบครบรูปแบบ
โดยปัจจุบัน สยามพิวรรธน์ มีจำนวนคู่ค้ากว่า 5,000 ราย
ซึ่งในวิกฤติการณ์ที่ผ่าน ๆ มา เราก็ได้ช่วยเหลือผู้เช่าร้านค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
เช่น ลดค่าเช่าพื้นที่ ซึ่งก็ทำให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นมาได้ด้วยดีเสมอ
สำหรับการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยืดเยื้อต่อเนื่องกว่า 1 ปี
เรามีมาตรการพิเศษเรื่องสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ของทุกคน
โดยได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คู่ค้าและพันธมิตรของเรา
คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
เปิดเผยว่า ธนาคารให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
ทั้งลูกค้าบุคคล ผู้ประกอบการ SME และลูกค้าธุรกิจ
โดยได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าทั้งมาตรการแบบทั่วไปและช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม

สำหรับการร่วมมือกับสยามพิวรรธน์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่เป็นคู่ค้าและพันธมิตรของสยามพิวรรธน์ เราได้ช่วยเหลือสภาพคล่องผ่าน 2 มาตรการ ดังนี้

1. “สินเชื่อฟื้นฟู”

วงเงินกู้ระยะยาวอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปีในช่วง 2 ปีแรก
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี) โดยมีระยะเวลาผ่อนชําระไม่เกิน 10 ปี
อีกทั้งยกเว้นดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันเบิกเงินกู้งวดแรก

นอกจากนี้ ยังได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นาน 10 ปี และมีหลักประกันอื่นขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนด

· สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายเดิมของธนาคารกรุงไทยที่มีวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟู ไม่เกิน 30% ของวงเงินเดิมที่มีอยู่กับธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2562 หรือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยหักลบกับวงเงิน Soft Loan อื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว
· สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับทุกสถาบันการเงิน ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564 สามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท นับรวมวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทุกแห่ง

2. สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนสำหรับคู่ค้าของสยามพิวรรธน์

วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีที่ให้วงเงินตามธุรกรรมการค้า อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ใช้หลักประกันต่ำ
สามารถโอนชำระเงินให้คู่ค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย ด้วยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR
กู้สูงสุดได้ 20 ล้านบาท โดยเงื่อนไขสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันวงเงินเริ่มต้น 1 ล้านบาท
ขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจและความต้องการใช้วงเงินของคู่ค้า
ในกรณีที่วงเงินที่ต้องการใช้จริงสูงกว่าวงเงินแบบไม่มีหลักประกัน
สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันร่วมกับหลักประกันอื่นได้
โดย สยามพิวรรธน์ จะอำนวยความสะดวกกับลูกค้าและคู่ค้าให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจให้กับลูกค้าและตอบโจทย์ทางการเงินได้รอบด้านครบทั้งวงจรธุรกิจ
ทั้งนี้ ความช่วยเหลือดังกล่าว เป็นการให้ความช่วยเหลือ SME ที่เป็นคู่ค้าและพันธมิตร
ของสยามพิวรรธน์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
คุณสมบัติของลูกค้าที่เข้าร่วม เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารตามความเหมาะสม
สยามพิวรรธน์คำนึงถึงคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยและเป็นกลุ่มคู่ค้าที่สยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อบรรเทาผลกระทบและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคู่ค้า
และพร้อมยืนหยัดเคียงข้างและจับมือคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจก้าวข้ามวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน
สำหรับคู่ค้าของสยามพิวรรธน์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อ Krungthai Contact Center 0-2111-1111
© 2022 Longtunman. All rights reserved.