'หุ้นกู้ EDL-Gen’ โอกาสการลงทุนในพลังงานสะอาดที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

'หุ้นกู้ EDL-Gen’ โอกาสการลงทุนในพลังงานสะอาดที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

11 มิ.ย. 2021
'หุ้นกู้ EDL-Gen’ โอกาสการลงทุนในพลังงานสะอาดที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน
EDL-Gen x ลงทุนแมน

รู้หรือไม่ว่า ไทยซื้อไฟฟ้าจากประเทศใดมากที่สุด ?
ปัจจุบัน กำลังการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในไทยกว่า 5,721 เมกะวัตต์ หรือ 12% ของกำลังการผลิตในระบบ มาจากผู้ผลิตในต่างประเทศ
โดยเกือบทั้งหมดเป็นการนำเข้าจาก สปป.ลาว ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ
สอดคล้องกับข้อมูลของธนาคารแห่ง สปป.ลาว ที่รายงานว่า ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกหลักของประเทศ
ถึงตรงนี้ บางคนอาจสงสัยว่า ทำไม สปป.ลาว ผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำได้มากขนาดนั้น ?
ด้วยภูมิศาสตร์ของประเทศที่อุดมสมบูรณ์ เป็นภูเขาสูง มีแม่น้ำหลายสาย รวมถึงนโยบายของรัฐที่เปิดกว้างให้ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระในภาคเอกชนร่วมลงทุน ทำให้ สปป.ลาว ก้าวสู่การเป็นผู้นำผลิตพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียนได้
โดยหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดรายใหญ่ ที่ส่งออกไฟฟ้าให้ไทยคือ ‘บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน)’ หรือ EDL-Gen’
ธุรกิจของ EDL-Gen มีความน่าสนใจและมีบทบาทใน สปป.ลาว อย่างไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
EDL-Gen เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ที่ทำธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี
โดยบริษัทฯ ได้นำมาตรฐาน ISO14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด มาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าผ่านเขื่อนที่ให้น้ำไหลผ่านตลอดเวลา (Run-off-the-river)
ซึ่งรูปแบบของ Run-off-the-river คือปริมาณน้ำที่ไหลเข้าโรงไฟฟ้าจะเท่ากับปริมาณน้ำที่ไหลออก โดยจะไม่มีการเปลี่ยนทิศทางน้ำหรือกักเก็บน้ำไว้เหนือเขื่อน
เพราะฉะนั้น ระดับน้ำและคุณภาพน้ำจะเป็นไปตามธรรมชาติ ทั้งเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน
จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขง
ปัจจุบัน EDL-Gen มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 1,949 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้ว 27 โครงการ กำลังการผลิตรวม 1,683 เมกะวัตต์
แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ EDL-Gen เป็นเจ้าของ 100% จำนวน 11 โครงการ และโครงการร่วมภาคเอกชน (IPP) 16 โครงการ
ซึ่งไทยถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ซื้อไฟฟ้าจาก EDL-Gen ในสัดส่วนสูงถึง 42% ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าติดตั้งทั้งหมด
แล้วฐานะการเงินของ EDL-Gen เป็นอย่างไร ?
ปี 2561 สินทรัพย์ 75,149 ล้านบาท รายได้ 5,964 ล้านบาท
ปี 2562 สินทรัพย์ 78,825 ล้านบาท รายได้ 5,292 ล้านบาท
ปี 2563 สินทรัพย์ 82,313 ล้านบาท รายได้ 5,698 ล้านบาท
สำหรับการเติบโตของ EDL-Gen หลังจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้เอกชนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมลงทุน
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่จะมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,435 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 42 โครงการ ภายในปี 2572
แบ่งเป็นโครงการที่ลงทุนและพัฒนาเอง 18 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 974 เมกะวัตต์
และโครงการร่วมทุน 24 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนถือหุ้นรวม 1,461 เมกะวัตต์
สอดคล้องกับแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าในอาเซียนที่ยังมีความต้องการเพิ่มขึ้น ตามการเติบโตของภาพรวมเศรษฐกิจและวิชั่นของ EDL-Gen ที่จะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
และขับเคลื่อน สปป.ลาว ให้พัฒนาสู่การเป็นผู้นำการผลิตพลังงานสะอาดของภูมิภาค
ตามเทรนด์ Green Energy ที่เป็นเมกะเทรนด์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ
หลายปีที่ผ่านมา ไทยได้พึ่งพิงพลังงานไฟฟ้าจาก สปป.ลาว เป็นจำนวนมาก
จากแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2561-2580 (PDP 2018) ก็ระบุว่า ประเทศไทยสามารถรับซื้อ ไฟฟ้าจากต่างประเทศได้อีก 3,500 เมกะวัตต์ โดยจะเป็นการซื้อจาก สปป.ลาว ในปริมาณกว่า 3,000 เมกะวัตต์
เร็ว ๆ นี้ EDL-Gen เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยที่เสนอขายไม่เกิน 6 ล้านหน่วย
ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2567 หรือมีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2564
โดยหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ EDL-Gen ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “BBB-” และแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
หุ้นกู้จะถูกเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย
ที่บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), และ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) จองซื้อประมาณวันที่ 5, 6, 7 กรกฎาคม 2564
โดยมี บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงินชั้นนำในการระดมทุนให้กลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย (CLMVT) เป็นที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ EDL-Gen ครั้งนี้
สำหรับนักลงทุนที่สนใจหุ้นกู้ EDL-Gen สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.edlgen.com.la

คำเตือน
1. โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลง หรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
3. อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้นำการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้หยุดจ่ายดอกเบี้ย (กรณีบริษัทไม่ได้แจ้งเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้) หรือเงินต้น ก็เป็นการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ (default) ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ประกาศล้มละลายหรือผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้อื่นของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเหนือผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้ (credit rating) ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความเสี่ยง ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้า credit rating ของหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว

References
- EDL-Gen’s Presentation
- https://www.facebook.com/thematterco/posts/2054511904764201/
- https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=116
- https://thaipublica.org/2021/04/edl-gen-supports-lao-to-become-asean-clean-energy-leader/
© 2022 Longtunman. All rights reserved.