สรุป SCBX บริษัทยานแม่ใหม่ของ SCB แบบเข้าใจง่าย ๆ

สรุป SCBX บริษัทยานแม่ใหม่ของ SCB แบบเข้าใจง่าย ๆ

23 ก.ย. 2021
สรุป SCBX บริษัทยานแม่ใหม่ของ SCB แบบเข้าใจง่าย ๆ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศ Transform ตัวเองครั้งใหญ่ จัดตั้ง SCBX ให้เป็นบริษัทยานแม่ใหม่ รายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังในวิดีโอ
References
-งานแถลงข่าวจากธนาคารไทยพาณิชย์
-https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=16322678076521
-https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=16322678080101
Tag: SCBSCBX
© 2022 Longtunman. All rights reserved.