กองทุน LTF ของ SCB

กองทุน LTF ของ SCB

16 พ.ย. 2017
<Advertorial>
กองทุน LTF ของ SCB / โดย เพจลงทุนแมน
สิ่งที่สำคัญที่สุด ของการใช้เงินปลายปี..
คงไม่ใช่การชอปปิ้ง หรือการไปเที่ยวต่างประเทศ
แต่เป็นการซื้อกองทุน LTF เพื่อลดหย่อนภาษี
และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะยาว
แต่หลายคนก็อาจจะปวดหัว เพราะไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อกองทุน LTF กองไหนดี
อย่างทาง SCB มีกองทุน LTF ที่น่าสนใจอยู่ 2 กองทุน
คือกองทุนที่ชื่อว่า SCBLT1 และ SCBLTT
2 กองทุนนี้ต่างกันอย่างไร?
SCBLT1
เป็นกองทุน LTF ที่ลงทุนในหุ้น 70% และในตราสารหนี้อีก 30% โดยหุ้นที่กองทุนถืออยู่ส่วนใหญ่ จะเป็นบริษัทใหญ่ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีแนวโน้มของราคาสอดคล้องกับภาวะของตลาด มีขนาดของกองทุนอยู่ที่ 29,570.51 ล้านบาท
สัดส่วนการลงทุนในบริษัท 5 อันดับแรกของ SCBLT1
1.ปตท (PTT) 6.15%
2.ท่าอากาศยานไทย (AOT) 5.02%
3.ซีพี ออลล์ (CPALL) 3.53%
4.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) 3.16%
5.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 2.73%
(ที่มา : www.scbam.com ข้อมูล ณ 29 ก.ย. 2560)
SCBLTT
เป็นกองทุน LTF เช่นกัน ที่แม้จะดูคล้ายกับ SCBLT1 แต่จะเป็นการลงทุนในหุ้น High Dividend / High Growth และ หุ้น Blue Chip ในช่วงที่คาดว่า หุ้นเหล่านี้ จะสร้างผลตอบแทนได้ดีอีกทางหนึ่ง และจะมีการขายทำกำไรเป็นระยะๆ มีขนาดของกองทุนอยู่ที่ 2,889.48 ล้านบาท
สัดส่วนการลงทุนในบริษัท 5 อันดับแรกของ SCBLTT
1.ปตท (PTT) 7.16%
2.ท่าอากาศยานไทย (AOT) 5.00%
3.ซีพี ออลล์ (CPALL) 3.45%
4.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) 3.39%
5.ปูนซีเมนต์ไทย (SCC) 3.15%
ผลตอบแทนของทั้ง 2 กองทุนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
SCBLT1 8.95%
SCBLTT 11.88%
ผลตอบแทนของทั้ง 2 กองทุนย้อนหลัง 1 ปี
SCBLT1 10.79%
SCBLTT 16.42%
(ที่มา : www.scbam.com ข้อมูล ณ 29 ก.ย. 2560)
ถ้าดูจากผลตอบแทนย้อนหลังนี้ เราก็จะเห็นว่า SCBLTT สร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า ซึ่งก็เป็นเพราะมีนโยบายที่ลงทุนในหุ้นมากกว่า SCBLT1
แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด เพราะการที่มีตราสารหนี้อยู่ 30% ในกองทุน SCBLT1 ก็จะช่วยลดการผันผวนได้ ในยามที่ตลาดไม่ดีเช่นกัน
สรุปแล้วกองทุนไหนดีกว่ากัน?
คงตอบไม่ได้ว่า กองทุนไหนดีกว่ากัน ต้องถามตัวเราเองก่อนว่ามีเป้าหมายผลตอบแทนอยู่ที่เท่าไร และยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน แล้วค่อยตัดสินใจว่ากองทุนไหนเหมาะกับตัวเองมากกว่ากัน
อย่างไรก็ตาม จากกองทุนที่มีให้เลือกซื้อมากมายจากหลายธนาคาร SCBLT1 และ SCBLTT ของธนาคารไทยพาณิชย์ ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ และสามารถซื้อกองทุนผ่าน Online ได้ด้วย สำหรับคนที่กำลังมองหากองทุน LTF ปลายปีนี้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่
•SCBLT1 https://www.scbam.com/th/fund/recommended-by-us/fund-information/scbLT1
•SCBLTT https://www.scbam.com/medias/fund-doc/summary-prospectus/SCBLTT_SUM.pdf
ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และ ศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน LTF RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน ซึ่งหากไม่ได้ลงทุนตามเงื่อนไข อาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือ สอบถามข้อมูล และ รับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ SCB ทุกสาขา
© 2023 Longtunman. All rights reserved.