UNIQ หนึ่งในบิ๊กโฟร์ผู้รับเหมารายใหญ่ในตลาดหุ้นไทย ออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี 8 เดือน ดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี ขาย 1-3 พ.ย. นี้

UNIQ หนึ่งในบิ๊กโฟร์ผู้รับเหมารายใหญ่ในตลาดหุ้นไทย ออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี 8 เดือน ดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี ขาย 1-3 พ.ย. นี้

14 ต.ค. 2021
UNIQ x ลงทุนแมน
UNIQ หนึ่งในบิ๊กโฟร์ผู้รับเหมารายใหญ่ในตลาดหุ้นไทย
ออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี 8 เดือน ดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี ขาย 1-3 พ.ย. นี้
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า UNIQ เป็นบริษัทรับเหมาชั้นนำของไทย โดยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากรายได้ และขนาดของสินทรัพย์ (ณ 30 มิถุนายน 2564)


UNIQ ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการรับเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่มากมาย เช่น สถานีกลางบางซื่อ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็กและสะพานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างอุโมงค์รถยนต์ลอดใต้ทางแยก ก่อสร้างทางพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและแอลฟัลท์ติกคอนกรีต งานระบบสาธารณูปโภคใต้ดินทั้งไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ รวมถึงงานในโครงการรับเหมาก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่มูลค่าโครงการสูง ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความชำนาญหรือเทคโนโลยีเฉพาะด้าน
ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) การออกตราสารระดมทุนด้วย “หุ้นกู้” ของ UNIQ จึงได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทุกครั้งที่เปิดเสนอขาย
หุ้นกู้ใหม่ล่าสุดของ UNIQ ที่จะเปิดขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป มีอายุ 3 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ในระดับ BBB ซึ่งเป็นระดับ “ลงทุนได้” (Investment grade) ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ที่ “BBB+” แนวโน้ม “Negative” สะท้อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง
จุดเด่นของ UNIQ นอกจากจะเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ของประเทศ เป็นผู้รับเหมาชั้น 1 และชั้นพิเศษในหลายหน่วยงานราชการแล้ว บริษัทยังได้รับคัดเลือกให้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในหลายโครงการ และมีมูลค่างานในมือ (Backlog) จำนวนมาก โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Backlog) มูลค่าประมาณ 88,655.5 ล้านบาท เป็นส่วนที่ยังไม่รับรู้รายได้ประมาณ 16,604.1 ล้านบาท ซึ่งมีอายุสัญญาอีกประมาณ 3 ปี และมีงานที่ชนะการประมูลและลงนามสัญญาในไตรมาส 3 ปี 2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 มูลค่า 10,570 ล้านบาท ทำให้บริษัทจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อดูจากลูกค้าของ UNIQ ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมทางหลวง การไฟฟ้านครหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การรถไฟแห่งประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า ผลงานของ UNIQ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางถึงคุณภาพและการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้มั่นใจได้ว่า UNIQ มีความสามารถในการหางานเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง เพราะภาครัฐจำเป็นต้องเร่งผลักดันให้มีการลงทุนในสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ ผ่านแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-ซีซี (บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ร่วมกับ บจ. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์) ชนะการประมูลก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มูลค่า 7,350 ล้านบาท โดยเป็นสัดส่วนของ UNIQ 70% หรือมูลค่า 5,145 ล้านบาท และสัดส่วนของ “CCSP” 30% คิดเป็นมูลค่า 2,205 ล้านบาท โดยได้ลงนามสัญญาในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
สำหรับหุ้นกู้อายุ 3 ปี 8 เดือน ถือว่าไม่ยาวเกินไป ด้วยอัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เหมาะสำหรับการลงทุนในภาวะดอกเบี้ยต่ำในปัจจุบัน
หุ้นกู้ UNIQ นี้ คาดว่าจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 สนใจสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โทร 02-111-1111 นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักลงทุน ยังเปิดจองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ (Money Connect by Krungthai) อีก 1 ช่องทาง
ศึกษาข้อมูลหุ้นกู้บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th
คำเตือน
1. โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลง หรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
3. อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้นำการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
© 2022 Longtunman. All rights reserved.