ด่วน SCB ซื้อกิจการ Bitkub 17,850 ล้านบาท

ด่วน SCB ซื้อกิจการ Bitkub 17,850 ล้านบาท

2 พ.ย. 2021
ด่วน SCB ซื้อกิจการ Bitkub 17,850 ล้านบาท
ข่าวร้อนล่าสุด ธนาคารไทยพาณิชย์ รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ว่าได้มีมติอนุมัติให้ SCBS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด จาก บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ซึ่งถ้าคำนวณกลับก็จะได้ว่า บริษัท บิทคับ ออนไลน์ มีมูลค่า 35,000 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้จัดว่าเป็นยูนิคอร์นตัวใหม่ของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
โดยในจดหมายยังบอกข้อมูลเพิ่มเติมว่า Bitkub เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ที่ในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2564 ที่ผ่านมา Bitkub มีมูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมประมาณ 1.03 ล้านล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 92
โดยในช่วง 9 เดือนดังกล่าว
Bitkub มีรายได้รวม 3,279 ล้านบาท
และกำไรสุทธิ 1,533 ล้านบาท
การเข้าลงทุนใน Bitkub ของ SCB ในครั้งนี้ เนื่องจากการเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัล และยังช่วยให้ SCBS ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Bitkub มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล ในประเทศไทย..
© 2023 Longtunman. All rights reserved.