Nick Molnar มหาเศรษฐี อายุน้อยสุด ในออสเตรเลีย

Nick Molnar มหาเศรษฐี อายุน้อยสุด ในออสเตรเลีย

3 พ.ย. 2021
Nick Molnar มหาเศรษฐี อายุน้อยสุด ในออสเตรเลีย
Nick Molnar ตัดสินใจลาออกจากงานประจำ เพื่อไปทุ่มเทให้กับธุรกิจของตัวเอง จนปัจจุบัน เขาได้กลายเป็นเจ้าของบริษัท ที่มีมูลค่ากว่า 9 แสนล้านบาท Nick Molnar คือใคร แล้วเขาก่อตั้งธุรกิจอะไรขึ้นมา ? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
© 2022 Longtunman. All rights reserved.