CP ALL ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ทดแทนของเดิม อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 4.60% ต่อปี

CP ALL ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ทดแทนของเดิม อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 4.60% ต่อปี

12 พ.ย. 2021
CP ALL x ลงทุนแมน
CP ALL ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ทดแทนของเดิม
อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 4.60% ต่อปี
เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป 22-26 และ 29 พ.ย.นี้
การลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะผ่านตราสารหนี้ หรือตราสารทุน สิ่งที่นักลงทุนจะต้องคำนึงถึงนอกเหนือจากผลตอบแทนที่คาดหวัง ก็คือความมั่นคงของกิจการนั้นในระยะยาว
สำหรับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP ALL ผู้นำในธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อนั้น คงไม่มีใครติดใจในเรื่องของความมั่นคง ด้วยสาขาของ 7-Eleven หรือ เซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีมากถึง 12,882 สาขาทั่วประเทศ มูลค่าสินทรัพย์กว่า 512,622 ล้านบาท (ณ 30 กันยายน 2564)
การกระจายสาขา 7-Eleven ออกไปในทุกพื้นที่ของประเทศ แม้ในพื้นที่ห่างไกล เป็นการลดช่องว่างของโอกาสในการเข้าถึงสินค้าและบริการระหว่างคนเมืองกับคนที่อยู่ห่างไกล เพราะผู้คนในทุกชุมชนสามารถเข้าไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อการบริโภค หรือชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านสาขาของ 7-Eleven ได้อย่างสะดวก
ปัจจุบัน การเข้าถึงสินค้าและบริการของ 7-Eleven ไม่ได้มีเพียงแค่การเดินเข้าร้านเท่านั้น แต่ยังมีบริการผ่านออนไลน์ด้วยกลยุทธ์แบบ O2O ที่ผสมผสานช่องทาง Omni-Channel ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยให้บริการผ่านออลล์ ออนไลน์ (ALL Online) ด้วยแนวคิด สะดวก ครบ จบที่เดียว และบริการเดลิเวอรี่ของ ‘เซเว่น อีเลฟเว่น’ (7-Eleven Delivery) ที่จัดส่งสินค้าถึงบ้านผ่านทางแอปพลิเคชั่น เพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค
นอกจากนี้ “เซเว่น อีเลฟเว่น” ยังได้ไปเปิดสาขาแรกในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา และมีแผนจะเปิดสาขาเพิ่มทั้งในกัมพูชาและลาวอีกด้วย
การขยายกิจการของทุก ๆ ธุรกิจ รวมถึงซีพี ออลล์ นั้นจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน ซึ่งนอกจากจะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานแล้ว ซีพี ออลล์ เคยระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ”) ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งกำลังจะครบ 5 ปี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจะเป็นวันแรกที่ซีพี ออลล์สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือ call option โดย CP ALL มีแผนจะ Call หุ้นกู้ดังกล่าว
อาจมีคำถามว่า ทำไมซีพี ออลล์ ต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งที่ 1/2559 ก่อนครบกำหนด และออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่มาทดแทน คำตอบคือเพื่อทำให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งต่อไป ตามมาตรฐานบัญชีฉบับปัจจุบันที่บริษัทสามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่นี้เป็นส่วนของทุนทางบัญชีได้ทั้งจำนวน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่นี้ จะเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อได้ ระหว่างวันที่ 22-26 และ 29 พฤศจิกายน 2564 โดยในช่วง 5 ปีแรก กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้คงที่ที่ 4.60% ต่อปี จากนั้นจะปรับอัตราดอกเบี้ยทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ ขณะนั้น รวมกับอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มเติมตามสูตรคำนวณที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (วันที่ 25 สิงหาคม 2564) ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร CP ALL ที่ระดับ ‘A+’ แนวโน้ม ‘คงที่’ ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยที่มีความมั่นคง ภายใต้อุตสาหกรรมที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตสูง และจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่นี้ที่ระดับ ‘A-’ (ต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรเนื่องจากความด้อยสิทธิและเงื่อนไขการสามารถเลื่อนชำระดอกเบี้ย)
อย่าลืมว่า การจะลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ผู้ลงทุนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้ด้วย (ลงทุนแมนแนะนำว่าอย่าลืมตั้งใจอ่านเพราะผู้ลงทุนต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อนจองซื้อด้วย)
การลงทุนกับ ‘ซีพี ออลล์’ นอกจากจะได้รับผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนพอใจแล้ว ยังถือว่ามีส่วนร่วมกับกิจการของคนไทย ที่อยู่เคียงข้าง สร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้กับสังคมมาอย่างยาวนาน โดยในยุคการระบาดของโควิด 19 ทาง ซีพี ออลล์ ได้มีโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ด้วยการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด เครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำดื่ม รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานราชการ วัด ภาคประชาสังคม และกลุ่มเปราะบางต่างๆ
นอกจากนี้ นิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย (FinanceAsia) สื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำซึ่งได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค ในฐานะผู้เผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลเชิงลึกด้านการเงิน และตลาดทุนขององค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยังได้ประกาศรายชื่อสุดยอดบริษัทแห่งเอเชีย ประจำปี 2564 (FinanceAsia Asia’s Best Companies 2021) ซึ่งบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการยกย่องในฐานะสุดยอดองค์กรถึง 3 ด้าน ประกอบด้วย บริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารงานยอดเยี่ยม (Best Managed Listed Company) บริษัทที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคมยอดเยี่ยม (Most Committed to Social Causes) และบริษัทด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations) และล่าสุด Institutional Investor LLC ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการวิจัยนักลงทุนสัมพันธ์ และเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นด้านการเงินระหว่างประเทศเป็นหลัก ที่ได้รับการยอมรับมากว่า 50 ปี ได้ประกาศผลรางวัล Institutional Investor (II Awards) ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องบุคคล และบริษัทที่เป็นเลิศในด้านการบริหารการเงิน โดยในปีนี้บริษัทฯ คว้าไปถึง 3 รางวัล ได้แก่ Honored Companies ที่มอบให้กับ “ซีพี ออลล์” รางวัล Best CFO และ รางวัล Best IR Program
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงิน ดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-888-8888 กด 819
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777
บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)** โทร. 02-165-5555
* ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
** ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
คำเตือน
1.โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
2.ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลง หรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
3.อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้นำการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.