BREAKING: บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ โดน UOB ซื้อกิจการแล้ว

BREAKING: บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ โดน UOB ซื้อกิจการแล้ว

14 ม.ค. 2022
BREAKING: บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ โดน UOB ซื้อกิจการแล้ว
เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา Citigroup ได้ประกาศบรรลุดีลในการขายธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลของ (Consumer Banking) ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย และเวียดนาม ให้กับกลุ่มธนาคารยูโอบี (UOB)
โดยดีลดังกล่าว รวมถึงธุรกิจธนาคารลูกค้าบุคคล (Retail Banking) และธุรกิจบัตรเครดิต
แต่ไม่รวมธุรกิจสถาบันของธนาคารในทั้ง 4 ประเทศ เพราะธนาคารยังคงมุ่งเน้นให้บริการลูกค้าสถาบันในตลาดเหล่านี้อยู่
และดีลในการเข้าซื้อกิจการนี้ ครอบคลุมพนักงาน Citi ทั้งหมดประมาณ 5,000 คน ที่จะโอนไปยัง UOB เมื่อเสร็จสิ้นการขาย ประกอบด้วยพนักงานธนาคารในธุรกิจกลุ่มลูกค้าบุคคล และพนักงานในส่วนสนับสนุนธุรกิจบุคคล
ซึ่งมูลค่าของดีลนี้ มีมูลค่าตามทรัพย์สินสุทธิของธุรกิจ และขึ้นอยู่กับรายการปรับปรุงเมื่อเสร็จสมบูรณ์ บวกค่าพรีเมียม 22,600 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี สำนักข่าว Reuters รายงานว่า ดีลนี้มีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 121,100 ล้านบาท
โดยกลุ่มธนาคาร UOB ได้รับการคัดเลือกจาก Citi ตามขั้นตอนการประกวดราคาที่เปิดกว้างและแข่งขันได้
อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการขายในแต่ละประเทศจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไรนั้นไม่ขึ้นต่อกัน เนื่องจากขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการอนุมัติด้านกฎระเบียบและเงื่อนไขของประเทศนั้น ๆ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2565 ถึงต้นปี 2567 ขึ้นอยู่กับความคืบหน้า และผลของกระบวนการอนุมัติด้านกฎระเบียบ
ทางคุณ มร. ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Citi ประเทศไทย เผยว่า
"ธุรกรรมนี้เป็นผลดีต่อลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และองค์กรของเรา Citi มุ่งมั่นที่จะทำให้ธุรกรรมนี้เป็นไปอย่างราบรื่น
และในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลและลูกค้ากลุ่มบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ของเรา”
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.