SPONSORED

กรณีศึกษา การปรับตัวของ “เด็กสมบูรณ์” จากซีอิ๊วคู่ครัวไทย สู่เครื่องปรุงรสในครัวโลก

ผู้สนับสนุน.. “ผมมองว่าคู่แข่งที่สำคัญ คือ ตัวเราเอง เพราะเรารู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนอะไร ดังนั้นจึงอยู่ที่ว่าเราจะแก้ไขทันหรือไม่” ประโยคนี้เป็นคำพูดของคุณสมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ ทายาทรุ่นที่ 2 ที่มารับตำแหน่ง CEO ของบริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น เจ้าของแบรนด์ซีอิ๊วที่อยู่คู่ครัวไทยมาเป็นเวลากว่า 70 ปี ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจแบบดั้งเดิมมักจะถูก disrupt โดยธุรกิจเกิดใหม่ อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้แบรนด์เก่าแก่อย่างเด็กสมบูรณ์ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
4 ธ.ค. 2019
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.