SCG จะแตกบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์

SCG จะแตกบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์

SCG จะแตกบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์ /โดย ลงทุนแมน
ถ้าเราตื่นเต้นกับ OR เข้าตลาด โดยเมื่อก่อน OR อยู่ใน ปตท.
มาวันนี้ SCG กำลังทำแบบเดียวกัน
บริษัทที่กำลังจะเข้าตลาดของ SCG นี้ ชื่อ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ “SCGC”
บริษัทนี้ทำอะไร ? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 2 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
จริง ๆ แล้ว SCGC เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจหลักของปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ที่บอกแบบนั้นก็เพราะว่า ธุรกิจเคมิคอลส์ ทำรายได้เกือบเป็นครึ่งหนึ่งของทั้งหมด
มาวันนี้ SCG กำลังจะแตกธุรกิจ SCGC ออกมา IPO ซึ่งภาษาทางการเงินเรียกว่า Spin-off
ถ้าถามว่า SCGC ที่กำลังจะ IPO นี้ทำธุรกิจอะไร ผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ของ SCGC แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
1. โอเลฟินส์ เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นต้น ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเม็ดพลาสติก

2. เม็ดพลาสติกพอลิโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องเป็นผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจ ครอบคลุมการนำไปใช้ เช่น
- เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง หรือ HDPE นำไปผลิตขวดนม ขวดแชมพู
- เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นปานกลาง หรือ MDPE เอาไปผลิตถังแช่เย็น กรวยจราจร
- เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ เอาไปผลิตแผ่นฟิล์มอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ถุงข้าวสาร
3. เม็ดพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง เช่น พีวีซีเรซิน และพีวีซีคอมพาวนด์
4. บริการท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์ ให้บริการคลังเก็บเคมีภัณฑ์ทั้งที่เป็นก๊าซและของเหลว เช่น แนฟทา โอเลฟินส์ เบนซีน และมิกซ์ไซลีน
รวมถึงบริการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ผ่านทางท่อขนส่งและท่าเทียบเรือแก่บริษัทในกลุ่มเอสซีจี ปัจจุบันธุรกิจมีท่าเทียบเรือ 4 ท่า
นอกจากธุรกิจ 4 กลุ่มหลักแล้ว ก็ยังมีบริการอื่น ๆ เช่น การให้บริการเคลือบเตาเผาอุตสาหกรรม การให้บริการหุ่นยนต์ตรวจสอบ
สรุปง่าย ๆ ก็คือ SCGC เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจปิโตรเคมีรายใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงบริการปลายน้ำ นั่นเอง
แล้วรายได้จาก SCGC เป็นเท่าไร หากเทียบกับปูนซิเมนต์ไทย ?
ในปี 2564 ธุรกิจในเครือปูนซิเมนต์ไทย มีรายได้อยู่ที่ 5.30 แสนล้านบาท
ธุรกิจเคมิคอลส์ หรือ SCGC รายได้ 2.38 แสนล้านบาท
แปลว่ารายได้ 45% ของปูนซิเมนต์ไทย จะมาจาก SCGC
และในแง่ของกำไร SCGC มีกำไรสูงถึง 2.89 หมื่นล้านบาท
จากกำไรของทั้งเครือ 4.72 หมื่นล้านบาท
แปลว่า SCGC สร้างกำไร คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 61% ของกำไรทั้งหมด ซึ่งแปลได้ว่าในปี 2564 ธุรกิจนี้มีอัตรากำไรที่ดีกว่าธุรกิจที่เหลือของ SCG
แล้วการระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์ของ SCGC มีรายละเอียดอะไรบ้าง ?
ปูนซิเมนต์ไทยจะนำหุ้นสามัญของ SCGC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในรูปแบบบริษัทโฮลดิง
หรือก็คือบริษัทที่ทำธุรกิจโดยการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่น
และมีการกำหนดสัดส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวนไม่เกิน 25.2% ของทุนที่ชำระแล้ว รวม 3,854,685,000 หุ้น
สำหรับวัตถุประสงค์ในการ IPO บริษัทก็ได้รายงานว่าจะนำเงินระดมทุนที่ได้ไป
- ขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงิน
- ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ SCGC
แล้วหุ้น IPO จะถูกจัดสรรไปให้ใครบ้าง ?
SCGC คาดว่าจะมีการจัดสรรหุ้น IPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับจัดสรรหุ้นในจำนวนไม่เกินกว่า 15% ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมด
นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทของ SCGC สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วน เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง หรือที่เรียกกันว่า Cornerstone Investors ในระหว่างการเสนอขายหุ้น IPO ในราคาเดียวกับที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
ทำให้ต่อจากนี้
เราจะมีหุ้นที่มาจากเครือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ถึง 3 ตัวให้ได้ซื้อขายกันนั่นคือ
SCC ปูนซิเมนต์ไทยที่เป็นบริษัทแม่ (ชื่อบริษัท SCG แต่ตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์ชื่อ SCC)
SCGP เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
และ SCGC เอสซีจี เคมิคอลส์ ที่กำลังจะ IPO นั่นเอง..
Reference
-https://www.settrade.com/simsImg/news/rltm/0003NWS260120221718500358T.pdf
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 2 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงท-นแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon