รู้หรือไม่ วันนี้อาคเนย์ประกันภัย ประกาศเลิกกิจการ

รู้หรือไม่ วันนี้อาคเนย์ประกันภัย ประกาศเลิกกิจการ

26 ม.ค. 2022
รู้หรือไม่ วันนี้อาคเนย์ประกันภัย ประกาศเลิกกิจการ
ซึ่งมีลูกค้ากว่า 10 ล้านราย
ใครใช้ประกันเจ้านี้อยู่ อาจต้องรีบหาเจ้าใหม่
เพราะถ้าพรุ่งนี้มีเหตุเกิดขึ้น อาจมีปัญหาในการขอเคลม
© 2022 Longtunman. All rights reserved.