Market Cap คืออะไร ?

Market Cap คืออะไร ?

28 มี.ค. 2022
[ประเด็นสำคัญ] Market Cap หมายถึง มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ซึ่งใช้ในการประเมินว่าหลักทรัพย์นั้นมีขนาดใหญ่แค่ไหน เมื่อเทียบกับหลักทรัพย์อื่น ๆ
หากอยากรู้ว่าบริษัทไหน ในตลาดหุ้นมีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่ากัน
วิธีการง่าย ๆ คือ ให้เราดู Market Capitalization หรือที่หลายคนมักจะเรียกย่อ ๆ ว่า “Market Cap” ซึ่งจะสะท้อน “มูลค่าบริษัท” ตามราคาหุ้นที่นักลงทุนซื้อขายกันในตลาด
ซึ่ง Market Cap สามารถเรียกสั้น ๆ ว่า มูลค่าบริษัท หรือ มูลค่าตลาด หรือ มูลค่าบริษัทตามราคาตลาด ได้เช่นกัน
โดยเราสามารถคำนวณหา Market Cap ได้จาก
“ราคาของหุ้น x จำนวนหุ้นของบริษัท”
ยกตัวอย่างเช่น
บริษัท A มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 100 ล้านหุ้น
ราคาหุ้นละ 50 บาท
ดังนั้น Market Cap ของบริษัท A ก็จะเท่ากับ 5,000 ล้านบาทนั่นเอง
แต่ด้วยความที่ Market Cap นั้นอิงอยู่กับราคาหุ้น สิ่งที่ตามมาก็คือ มูลค่าของมัน ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาหุ้นอยู่ตลอด
และหากเป็นหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่มี Market Cap สูง ๆ การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นแต่ละครั้งก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมหรือดัชนีของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ นักเศรษฐศาสตร์มักใช้ Market Cap รวมของทั้งตลาด เพื่อประเมินว่า ตลาดหลักทรัพย์ทั้งตลาด แพงไปหรือไม่ในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น Buffett Indicator
Buffett Indicator สามารถคำนวณได้จากการนำ Market Cap ของตลาดหุ้น หารด้วยมูลค่า GDP ของประเทศนั้น ถ้าค่าที่ได้ออกมามากกว่า 1 หมายความว่า ตลาดหุ้นช่วงนั้นมีราคาแพงเกินไป
อย่างไรก็ตาม Buffett Indicator เป็นเพียงเครื่องมือวัดความถูกแพงในเบื้องต้นเท่านั้น
เพราะยังมีเครื่องมืออีกหลายชนิดที่ เราต้องใช้ในการวิเคราะห์ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน
© 2023 Longtunman. All rights reserved.