Stablecoin คืออะไร ?

Stablecoin คืออะไร ?

8 เม.ย. 2022
[ประเด็นสำคัญ] Stablecoin คือคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกวางให้มีมูลค่าคงที่เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อ้างอิง โดยส่วนใหญ่แล้วจะอิงกับเงินดอลลาร์สหรัฐ เช่น USDT ที่ผู้สร้างอยากให้มีราคาเทียบเท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ อยู่เสมอ
Stablecoin ถูกผู้สร้างออกแบบให้เป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าคงที่เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อ้างอิง
Stablecoin มี 3 ประเภท
1. Fiat-Backed Stablecoin คือ คริปโทเคอร์เรนซีที่ผูกกับเงินตราประเทศต่าง ๆ แบบ 1:1
ตามหลักการ คริปโทเคอร์เรนซีประเภทนี้จะถูกผลิตขึ้น เมื่อเรานำเงิน Fiat อย่างเงินบาทหรือดอลลาร์สหรัฐ ไปล็อกกับตัวกลางที่ทำหน้าที่ผลิตคริปโทเคอร์เรนซีนั้น ๆ ออกมา
เช่น หากนำเงินดอลลาร์สหรัฐไปล็อกไว้กับบริษัท Tether เพื่อสร้าง USDT
หรือหากไปล็อกกับบริษัท Centre ก็จะได้เป็น USDC ออกมานั่นเอง
ซึ่งมีข้อน่ากังวลอย่างหนึ่งคือ บริษัทที่สร้างเหรียญพวกนี้ขึ้นมา มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน
2. Crypto-Backed Stablecoin คือ Stablecoin ที่ค้ำด้วยคริปโทเคอร์เรนซี
Stablecoin ประเภทนี้สามารถทำได้ด้วยการเอาคริปโทเคอร์เรนซีทั่วไป เช่น BTC, ETH ไปวางค้ำประกัน เพื่อแลกเหรียญแทนได้ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งเงิน Fiat อีกต่อไป
อย่างไรก็ตามด้วยความที่ราคาของคริปโทเคอร์เรนซีแต่ละสกุลนั้นมีความผันผวนค่อนข้างสูง
นั่นทำให้เกิดข้อเสียคือ การวางเงินค้ำประกันจำเป็นต้องใช้จำนวนเงินที่สูงกว่าเงินที่จะได้รับ
เช่น หากอยากได้ Dai ที่เป็น Stablecoin มูลค่ารวม 100 ดอลลาร์สหรัฐ จากโปรเจกต์ MakerDAO เราจะต้องนำคริปโทเคอร์เรนซีอื่น ๆ มาวางค้ำประกันที่ 150 ดอลลาร์สหรัฐ
ข้อเสียอีกอย่างที่ตามมา จากการใช้คริปโทเคอร์เรนซีวางค้ำประกัน คือ การโดนยึดเงินค้ำประกัน
หากมูลค่าเหรียญที่วางค้ำประกันนั้นต่ำกว่ามูลค่าหรือเกณฑ์ที่ระบบกำหนด
3. Algorithmic Stablecoin คือ Stablecoin ที่ไม่ได้อิงมูลค่ากับสินทรัพย์ใด ๆ แต่จะควบคุมโดยอัลกอริทึม ด้วยการใช้กลไกเพิ่มและลดเหรียญตามความต้องการใช้งาน เพื่อให้ราคาคงที่
เช่น UST เป็น Algorithmic Stablecoin ของ Terra Blockchain ที่เกิดจากการนำ LUNA เหรียญที่ผันผวนเหมือนเหรียญทั่วไป มา Burn หรือทำลายลง เพื่อผลิต UST ขึ้นมาแทน
ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ถ้า UST มีราคาเกินกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐ จะมีคนมาทำอาร์บิทราจ ด้วยการ Burn เหรียญ LUNA ทิ้ง เพื่อเอา UST มาเทขายในตลาด
ในทางกลับกัน หาก UST ราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐ ก็จะมีคน Burn เหรียญ UST เพื่อเอา LUNA กลับคืนมา ซึ่งเป็นการลดจำนวนเหรียญ UST ลง ให้ราคาดีดกลับมาที่เดิม
ข้อเสียของ Stablecoin กลุ่มนี้คือ มักจะมีปัญหาด้านราคาผันผวน หากแพลตฟอร์มที่ปล่อยเหรียญมีระบบไม่แข็งแกร่งพอ และมีผู้ต้องการใช้งานเหรียญจำนวนมากพร้อม ๆ กัน
ทั้งหมดนี้คือประเภทของ Stablecoin
ซึ่งเห็นได้ว่า Stablecoin แต่ละสกุลจะมีจุดอ่อนที่แตกต่างกันไป
ดังนั้นการกระจายการถือ Stablecoin ในหลายเหรียญ ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการลดความเสี่ยงจากการที่เหรียญใดเหรียญหนึ่งประสบปัญหาได้..
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.