Crypto Airdrop คืออะไร ?

Crypto Airdrop คืออะไร ?

28 เม.ย. 2022
[ประเด็นสำคัญ] Crypto Airdrop คือกลยุทธ์ทางการตลาด ที่ใช้ในการโปรโมตคริปโทเคอร์เรนซีสกุลใหม่ ๆ ให้เป็นที่รู้จัก ด้วยการแจกเหรียญฟรี แต่บางครั้งก็ต้องแลกกับการกระทำบางอย่าง เช่น ติดตามบัญชีโซเชียลมีเดียของโครงการ และแชร์โพสต์ของตัวเอง เป็นการตอบแทน
บ่อยครั้งเราจะเห็นการประกาศ “Airdrop” จากทางโปรเจกต์ต่าง ๆ
คำถามคือ Airdrop คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร ?
ต้องบอกว่า Airdrop เป็นเพียง 1 ในกลยุทธ์ทางการตลาด ที่ใช้วิธีการแจกเหรียญฟรีให้แก่ผู้คน เพื่อสร้างการรับรู้ และมีแรงจูงใจในการถือเหรียญมากขึ้น
โดย Airdrop สามารถแบ่งประเภทย่อยได้ดังนี้
1. Bounty Airdrop
เป็นการแจกเหรียญให้กับคนทั่วไป โดยแลกกับการกระทำบางอย่าง ตามที่กำหนด
เช่น ติดตามบัญชีโซเชียลมีเดียของโครงการ และแชร์โพสต์ของตัวเอง
ซึ่งการรับเหรียญ สามารถทำได้โดยการกรอกข้อมูล Crypto Wallet และแสดงหลักฐานการร่วมกิจกรรม ลงในฟอร์มของแต่ละโปรเจกต์
2. Exclusive Airdrop
เป็นการแจกเหรียญให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นั้น ๆ อย่างเช่น การเป็นสมาชิกชุมชนที่กระตือรือร้น หรือเป็นผู้สนับสนุนโปรเจกต์ในช่วงแรก ๆ
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ เหรียญ UNI ที่มีการ Airdrop ให้กับผู้ใช้งาน Uniswap แพลตฟอร์มสำหรับแลกเปลี่ยนเหรียญดิจิทัล คนละ 400 เหรียญ ในปี 2563
3. Holder Airdrop
ผู้คิดเหรียญกลุ่มนี้ จะแจกจ่ายเหรียญให้ฟรี แก่คนที่มีสกุลเงินดิจิทัลจำนวนหนึ่งใน Crypto Wallet ของตัวเอง และถือครบตามเวลาที่กำหนด
โดยส่วนใหญ่ Airdrop ประเภทนี้ มักจะแจกเหรียญให้กับ BTC, ETH และ BSC
เนื่องจากเป็นเหรียญที่คนส่วนใหญ่ให้ความนิยม
เช่น เหรียญ XLM ที่มีการ Airdrop จำนวน 3,000 ล้านเหรียญให้กับผู้ถือ BTC ในปี 2559
อย่างไรก็ดี มีคนบางกลุ่มที่ไม่หวังดีใช้ Airdrop ในการหาผลประโยชน์ เช่น หลอกให้โอนเหรียญมาก่อน แต่ไม่มีการแจกเหรียญคืน หรือหลอกแฮกข้อมูล Crypto Wallet ของเรา
© 2023 Longtunman. All rights reserved.