เศรษฐกิจไทย กำลังอยู่ในภาวะ Long Covid

เศรษฐกิจไทย กำลังอยู่ในภาวะ Long Covid

21 พ.ค. 2022
เศรษฐกิจไทย กำลังอยู่ในภาวะ Long Covid /โดย ลงทุนแมน
ผู้ป่วยโควิด 19 จำนวนไม่น้อย ต้องเผชิญกับผลกระทบด้านสุขภาพ หลังจากหายจากการติดเชื้อ หรือที่เรียกว่า ภาวะ “Long Covid”
ซึ่งก็ต้องบอกว่าคำคำนี้ ไม่เพียงแต่นำมาใช้กับคนเท่านั้น
แต่เรายังสามารถนำไปอธิบายกับภาวะเศรษฐกิจได้อีกด้วย
โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศไทย
แล้วเศรษฐกิจในบ้านเรา ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้อย่างไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 2 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ตั้งแต่โลกของเราเผชิญเข้ากับวิกฤติโควิด 19 เศรษฐกิจในหลายประเทศก็ได้รับผลกระทบ จนเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
รัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ จึงต้องงัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งมาตรการการคลัง ผ่านการใช้จ่ายของภาครัฐ หรือผ่านการลดภาษี
รวมถึงมาตรการทางการเงิน ที่ใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยการอัดฉีดเงินเข้าสู่ตลาดการเงิน ผ่านนโยบาย Quantitative Easing หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อว่า QE
สำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้ว่าเราจะผ่านช่วงที่แย่ที่สุดไปแล้ว
แต่วิกฤติโรคระบาดในครั้งนี้ ยังคงทิ้งร่องรอยและบาดแผลบางอย่างเอาไว้
แล้วร่องรอยและบาดแผลที่ว่านั้น มีอะไรบ้าง ?
- ภาระหนี้สาธารณะของรัฐบาล
โดยทั่วไปแล้ว รัฐบาลมีรายได้หลักคือ “การจัดเก็บภาษี”
ซึ่งบางครั้ง อาจจัดเก็บภาษีได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ทำให้รัฐบาลต้องไปกู้ยืมเงิน ด้วยการออกพันธบัตรรัฐบาล หรือกู้ยืมเงินจากคนอื่นนั่นเอง หรือที่เรียกว่า หนี้สาธารณะ
ข้อมูลจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ระบุว่าเมื่อปลายปี 2562 หรือช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 หนี้สาธารณะของไทยนั้น อยู่ที่ 7 ล้านล้านบาท
ปัจจุบัน หนี้ดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3 ล้านล้านบาท
สาเหตุสำคัญมาจาก รัฐบาลมีการกู้เงินมาใช้จ่าย เพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจ รวมไปถึงเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงวิกฤติโควิด 19 ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม การจะดูว่าหนี้สาธารณะนั้น สูงจนน่ากังวลหรือไม่
เรามักจะนำข้อมูลหนี้สาธารณะ มาหารด้วย GDP ประเทศ
แม้ว่ามูลค่าของหนี้สาธารณะ จะปรับเพิ่มขึ้นก็ตาม
แต่ถ้า GDP ยังคงมีการขยายตัวมากกว่าเดิม กรณีนี้ก็ยังไม่ถือว่าน่าเป็นห่วง
แต่ปัจจุบัน หนี้สาธารณะต่อ GDP ของไทยนั้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 61% ของมูลค่า GDP
เทียบกับปลายปี 2562 เท่ากับ 41%
ซึ่งมาจากหนี้สาธารณะของไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มากกว่าการขยายตัวของ GDP หรือเศรษฐกิจไทยที่แทบจะไม่ขยายตัวเลย
อีกทั้งรัฐบาลยังมีการปรับเพดานหนี้สาธารณะจาก 60% เป็น 70% ของ GDP เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลสามารถก่อหนี้เพิ่มขึ้น เพื่อดำเนินนโยบายการคลังได้เมื่อจำเป็น
ถ้าเทียบกับมูลค่า GDP ในวันนี้ที่ประมาณ 16.4 ล้านล้านบาท
แปลว่า รัฐบาลอาจสามารถก่อหนี้ได้เพิ่มขึ้นราว 1.5 ล้านล้านบาท เพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโต
- ภาระหนี้ภาคครัวเรือน
หากเราลองไปดูข้อมูลในปี 2562 หนี้ครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ระดับ 79% ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมากอยู่แล้ว
แต่ปัญหานี้ก็ยิ่งมาถูกซ้ำเติมให้ทวีความรุนแรงขึ้น จากวิกฤติโควิด 19 ในรอบนี้
จนทำให้ ปัจจุบันหนี้ภาคครัวเรือนต่อ GDP นั้น พุ่งทะลุไปสูงกว่า 90%
เมื่อครัวเรือนมีรายได้จากการทำงานก็ต้องนำรายได้นั้นไปใช้คืนหนี้ เหลือใช้จ่ายน้อยลง
ทำให้การบริโภคลดลง จนส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงตามมา
ในอีกมุมหนึ่ง ยังทำให้ครัวเรือนมีเงินออมลดลงอีกด้วย จนอาจขาดภูมิคุ้มกันด้านการเงินสำหรับรองรับเหตุการณ์อันเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น ถูกให้ออกจากงาน หรือเจ็บป่วย จนไม่สามารถทำงานได้ เป็นต้น
รวมไปถึง ทำให้ครัวเรือนจำนวนมาก ต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบ ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง
จนอาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้สินไหว และนำไปสู่ปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมาในที่สุด
- การท่องเที่ยวที่ต้องใช้เวลา กว่าจะฟื้นตัวกลับไปเป็นเหมือนเดิม
ปี 2562 หรือก่อนวิกฤติโควิด 19 รายได้จากการท่องเที่ยวของไทย
คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของมูลค่า GDP ประเทศไทย โดยประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท
หรือ 2 ใน 3 เป็นรายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เข้ามายังประเทศไทยจำนวน 40 ล้านคน
ทุกคนรู้ดีว่า ในช่วงวิกฤติโรคระบาด การท่องเที่ยวประสบปัญหา
เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง เนื่องจากหลายประเทศงดการเดินทางระหว่างประเทศ
มาวันนี้ เมื่อวิกฤติโควิด 19 ค่อย ๆ ซาลง หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ได้แต่หวังว่าการท่องเที่ยวของไทย จะค่อย ๆ ฟื้นตัวกลับไปเป็นเหมือนเดิม
แต่คำถามคือว่า เมื่อไรที่วันนั้นจะมาถึง ?
ปี 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 5 ล้านคน ฟื้นตัวอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ 0.4 ล้านคน แต่จำนวนนี้ก็ยังต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤติโรคระบาด ถึง 8 เท่า..
โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มสำคัญของไทยคือ นักท่องเที่ยวชาวจีน เนื่องจากมีสัดส่วน 28% ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด หรือประมาณ 11 ล้านคน แต่ในช่วงเกิดวิกฤติโควิด 19 ปีที่แล้ว ลดเหลือเพียง 13,043 คน
เนื่องจากรัฐบาลจีนต้องการรักษาระดับผู้ติดเชื้อในประเทศให้อยู่ในระดับต่ำ จึงมีมาตรการที่เข้มงวดสำหรับการเข้าและออกนอกประเทศของประชาชน
ดังนั้น ถ้าการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้เหมือนช่วงก่อนที่จะเกิดวิกฤติโรคระบาด
เศรษฐกิจของประเทศไทย ก็น่าจะใช้เวลาพอสมควร ในการฟื้นตัวกลับไปเป็นเหมือนก่อนหน้านี้
อ่านมาถึงตรงนี้ เราจะเห็นว่า วิกฤติโควิด 19 นั้น ได้ทิ้งร่องรอย บาดแผล และสร้างความบอบช้ำให้แก่เศรษฐกิจไทยมากพอสมควร
ถ้าเปรียบเรื่องนี้ก็คงคล้ายกับการที่ประเทศไทย ยังเป็นผู้ป่วยที่แม้จะมีอาการดีขึ้นแล้ว แต่ก็ยังคงได้รับผลกระทบอยู่ดี ไม่ต่างอะไรไปจากผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่แม้จะหายจากการติดเชื้อแล้ว แต่ก็ยังมีอาการ Long Covid ตามมา
ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่หลายฝ่าย ต้องเร่งช่วยกันทำให้เศรษฐกิจนั้น ฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมอีกครั้ง
เพื่อไม่ให้ประเทศไทย กลายเป็นผู้ป่วย Long Covid ทางเศรษฐกิจ ที่รักษาไม่หายขาดเสียที..
╔═══════════╗
หนังสือ BRANDING THE NATION หนังสือที่เล่าถึงการสร้างแบรนด์ของแต่ละประเทศที่ทำให้ แต่ละประเทศเป็นแบบทุกวันนี้
เช่น ทำไมเยอรมนีเป็นประเทศแห่งรถยนต์ ทำไมฝรั่งเศสเป็นประเทศแห่งแบรนด์หรู
สั่งซื้อเลยที่
Lazada : https://www.lazada.co.th/products/i3719091419.html
Shopee : https://shopee.co.th/ลงทุนแมน-หนังสือ-BRANDING-THE-NATION-สร้างแบรนด์-แทนประเทศ-i.116732911.17558974952
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/@longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงท-นแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References:
-https://www.pdmo.go.th/th/public-debt/debt-outstanding
-https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_1Feb2022.aspx
-https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/ReportPage.aspx?reportID=775&language=th
-https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=2538
-https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=411
-https://www.nytimes.com/2021/12/05/world/asia/china-tourism-omicron-covid.html
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.