CPAC Green Solution ผนึกกำลังกับ 50 พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพฝีมือด้านงานก่อสร้าง

CPAC Green Solution ผนึกกำลังกับ 50 พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพฝีมือด้านงานก่อสร้าง

27 พ.ค. 2022
ข่าวประชาสัมพันธ์..
ด้วยพลังแห่งเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบัน ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลง
แล้วเราทุกคนจะทำอย่างไร จึงจะสามารถช่วยสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมนี้ให้ดีขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม
และต้องยอมรับว่า “อุตสาหกรรมการก่อสร้าง” นับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็มีส่วนในการทำให้เกิดมลพิษด้วยเช่นกัน
CPAC Green Solution ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันเพื่องานก่อสร้างแบบครบวงจร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะสร้างสรรค์สังคมควบคู่ไปด้วยกันกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่สำคัญยังเล็งเห็นถึงการมีพันธมิตรที่ดีและมีความเข้มแข็ง ตามแนวคิด Grow Green Together เพราะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันจะต้องมีเพื่อน อีกทั้งเพื่อนจะต้องเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์เดียว เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า รวมถึงเพื่อสังคม เพื่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ตรงนี้จึงเป็นที่มาของการที่ CPAC Green Solution ผนึกกำลังกับ 50 พันธมิตรทางธุรกิจ ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) จุดประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพฝีมือด้านงานก่อสร้าง อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมโซลูชันเพื่อการอยู่อาศัย
ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาที่เป็นมาตรฐานการดำเนินธุรกิจระดับโลก ESG (Environmental, Social, Governance) โดยยึดหลักตามแนวทาง ESG 4 Plus ของเอสซีจี คือ มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเป็นธรรม โปร่งใส
โดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับแนวทาง Green Construction จากการนำโซลูชันและเทคโนโลยีมาใช้ในทุกกระบวนการก่อสร้าง เพื่อ Turn Waste to Value ใช้ทรัพยากรหมุนเวียน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนความสูญเสียให้มีประโยชน์คืนกลับสู่สังคม ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เน้นการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมกับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ CPAC Green Solution เชื่อมั่นว่าการผนึกความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญของภาคเอกชน ที่ร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้วงการก่อสร้างไทยทั้งในระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ โดยมีความใส่ใจในทุกมิติ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน พร้อมยกระดับความสามารถ เพิ่มศักยภาพและบูรณาการด้านการก่อสร้าง การซ่อมแซม การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน สู่การจัดการอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรในการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างคุณค่าทั้งต่อชุมชน สังคมและประเทศให้เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน
#CPAC #CPACGreenSolution
#GreenConstruction
#ผนึกกำลัง50พันธมิตร
Tag: CPAC
© 2022 Longtunman. All rights reserved.