ครั้งแรกของ “สยามพิวรรธน์” เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือ Perpetual Bond

ครั้งแรกของ “สยามพิวรรธน์” เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือ Perpetual Bond

27 ก.ค. 2022
สยามพิวรรธน์ x ลงทุนแมน
ครั้งแรกของ “สยามพิวรรธน์” เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือ Perpetual Bond
ทางเลือกใหม่ของนักลงทุนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกัน
ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาสินค้า น้ำมัน ทองคำ เพิ่มสูงขึ้น ภัยจากโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ภาวะความขัดแย้งระหว่างประเทศ ภาวะขาดแคลนอาหารของโลก ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนที่มีความผันผวน ถือว่าเป็นความท้าทายของนักลงทุนเป็นอย่างมากในการจัดสรรการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ เมื่อพิจารณาการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน หรือ Perpetual Bond” นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน ที่ชื่นชอบผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับสูง
“สยามพิวรรธน์” ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ ได้ประกาศแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ซึ่งสร้างความสนใจให้กับนักลงทุนจำนวนมาก
เพราะไม่เพียงแต่เป็นครั้งแรกที่สยามพิวรรธน์ เปิดโอกาสให้นักลงทุน High Net Worth และนักลงทุนสถาบัน มีส่วนร่วมในความสำเร็จจากผลประกอบการที่เติบโตมั่นคงแข็งแกร่งตลอด 63 ปี เท่านั้น แต่บริษัทยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทในระดับ A- (Stable) และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ที่ระดับ BBB (Stable) ซึ่งจัดอยู่ใน Investment Grade
สยามพิวรรธน์ ในฐานะเจ้าของและผู้บริหารโครงการระดับโลก อย่าง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และเป็นหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านธุรกิจและได้รับรางวัลระดับโลกจนเป็นที่ยอมรับจากพันธมิตรทางธุรกิจ องค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ
บริษัทให้ความสำคัญในการสร้าง Ecosystem ผ่านการแบ่งปันคุณค่าร่วมกัน (Shared Values) ในด้านต่าง ๆ กับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ จึงเท่ากับว่านักลงทุนจะเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรที่มีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ESG ครอบคลุมทั้งผู้คน ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม อีกด้วย
ก่อนจะลงทุน เรามาทำความรู้จัก “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond)” คืออะไร ?
ชื่อหุ้นกู้ "หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ครั้งที่ 1/2565” (ต่อไปนี้จะเรียก “หุ้นกู้”) เป็นหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ ที่ถูกนำมาเติมคุณสมบัติสำคัญ ๆ 2 ด้าน เพื่อให้มีลักษณะคล้ายทุน และทำให้สามารถบันทึกอยู่ในส่วนของทุนของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้ คุณสมบัติแรกคือ ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท และคุณสมบัติที่สองคือ มีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อครบกำหนด 5 ปีเป็นต้นไป (Call Option) แรงจูงใจที่ทำให้บริษัทส่วนใหญ่ไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบ 5 ปี เนื่องจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทนี้ จะนับเป็นทุนในช่วง 5 ปีแรก แต่เมื่อเข้าปีที่ 6 บริษัทจัดอันดับเครดิตจะนับหุ้นกู้ด้อยสิทธินี้เป็นหนี้ทั้งจำนวน บริษัทผู้ออกหุ้นกู้จึงมักเรียกไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือออกตราสารหนี้ชุดใหม่มาทดแทน เพื่อไม่ให้กระทบอันดับเครดิตของตน อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเลื่อนการชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไข ดังนั้น นักลงทุนต้องพิจารณาความแข็งแกร่ง และฐานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้เป็นสำคัญด้วย
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) ของ “สยามพิวรรธน์” เสนอ
• อัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกที่ 5.50% ต่อปี
• กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
• จากนั้นจะปรับอัตราดอกเบี้ยทุก ๆ 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ เวลานั้นๆ
• จองซื้อขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และทวีคูณของ 1 ล้านบาท
• เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่กลุ่ม High Net Worth
• อันดับเครดิตของบริษัทฯ อยู่ที่ “A-” (Stable) และอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนนี้ ที่ระดับ ระดับ “BBB” (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
แม้ว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดนี้เป็นผลิตภัณฑ์การเงินที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ปกติ โดยหุ้นกู้ของสยามพิวรรธน์ มีความเสี่ยงที่ระดับ 7 จากทั้งหมด 8 ระดับ แต่เมื่อพิจารณาจากความเห็นของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับเครดิตของสยามพิวรรธน์ ระบุว่า
“อันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงานซึ่งเป็นที่ยอมรับของบริษัทในการบริหารศูนย์การค้า ตลอดจนการมีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอจากรายได้ค่าเช่าและบริการที่มีสัญญารองรับ และการมีทำเลที่ตั้งของศูนย์การค้าที่ดี ทริสเรทติ้งยังคาดด้วยว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม จุดเด่นดังกล่าวก็ถูกลดทอนบางส่วนจากภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูงของบริษัทซึ่งเป็นผลจากการลงทุนขนาดใหญ่”
การระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินไปชำระค่าสิทธิการเช่าที่ดิน และใช้ปรับปรุงศูนย์การค้าทั้งหมด เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลัก รวมทั้งขยายธุรกิจสู่ New Economy ในหลายประเภท ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตวิถีใหม่สู่อนาคต สร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มเชื่อมธุรกิจหลักกับการทำธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกับพันธมิตรใน Ecosystem พร้อมกับแผนที่จะขยายธุรกิจด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในอีก 1-3 ปีข้างหน้า ต่อยอดจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การบริหารธุรกิจศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และอาคารที่อยู่อาศัย
หุ้นกู้ของสยามพิวรรธน์ ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มีเงินเย็นสำหรับลงทุนระยะยาวอย่างน้อย 5 ปี กำหนดวันจองซื้อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 และวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565
ผู้ลงทุนที่สนใจรายละเอียดหุ้นกู้ของสยามพิวรรธน์ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร.02-777-6784
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร.02-779-9000
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.02-658-8951
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร.02-680-4004 และ
บริษัท หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทร.02-658-5788
การลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ผู้ลงทุนควรมีความรู้ความเข้าใจในเงื่อนไขต่าง ๆ สามารถศึกษารายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Product/Filing/PL-0000007288/XX-XX-X-00000000-00000000-X
คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
© 2022 Longtunman. All rights reserved.