ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เตรียมเสนอขาย “ตราสารเงินกองทุน” อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เตรียมเสนอขาย “ตราสารเงินกองทุน” อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

19 ต.ค. 2022
BAY x ลงทุนแมน
โอกาสของผู้ลงทุนรายใหญ่ กับการลงทุนในตราสารหนี้ที่มั่นคง
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เตรียมเสนอขาย “ตราสารเงินกองทุน”
อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 3-16 พฤศจิกายน 2565
การลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว ผู้ลงทุนย่อมคำนึงถึงความมั่นคงของผู้ออกตราสารมาเป็นอันดับแรก
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงสูง เพราะเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 และเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของไทย (D-SIB) กำลังจะออกและเสนอขายตราสารเงินกองทุนชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารเงินกองทุน หรืออาจเรียกว่า ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
“ตราสารเงินกองทุน” นี้ มีอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2575 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนก่อนกำหนดได้ ณ วันครบรอบ 5 ปี หรือวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากนั้น และมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) หากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุน
เตรียมเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 3-16 พฤศจิกายน 2565
โดยตราสารเงินกองทุนชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร และนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งสามกลุ่ม คือ ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าธุรกิจ SMEs และลูกค้าบุคคล
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นสถาบันการเงินในเครือมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยเครือข่ายสำนักงานกว่า 2,400 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ดังนั้นกรุงศรีจึงเป็นสถาบันการเงินไทยที่ความแข็งแกร่งในเรื่องของเครือข่าย พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญระดับโลก
นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในเรื่อง Sustainable Finance การเงินที่ยังยืน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และให้ความรู้ด้าน ESG Financing เพื่อส่งเสริมการเติบโตของตลาดการเงินเพื่อความยั่งยืนในประเทศไทย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ธนาคารมีสินเชื่อรวม 1.95 ล้านล้านบาท เงินรับฝาก 1.82 ล้านล้านบาท และสินทรัพย์รวม 2.6 ล้านล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนของธนาคารอยู่ที่ 292.34 พันล้านบาท หรือเทียบเท่า 17.59% ของสินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นของเจ้าของคิดเป็น 12.82%
ตราสารเงินกองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่กำลังมองหาตราสารหนี้อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นระยะที่สามารถล็อคผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวได้ ไม่ต้องห่วงหรือกังวลกับทิศทางดอกเบี้ยที่อาจปรับลดลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา หรือ โทร. 1572
คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.