เติบโตไปกับเมกะเทรนด์พลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน กับ ‘EDL-Gen’

เติบโตไปกับเมกะเทรนด์พลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน กับ ‘EDL-Gen’

20 ก.พ. 2023
เติบโตไปกับเมกะเทรนด์พลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน กับ ‘EDL-Gen’
EDL-Gen x ลงทุนแมน
จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ สปป.ลาว ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีแม่น้ำโขงไหลผ่านรวมระยะทาง 1,500 กิโลเมตร
และยังมีพื้นที่รับน้ำที่ครอบคลุมกว่า 85% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ
ซึ่งพลังงานน้ำเหล่านี้ ล้วนเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด
นำไปสู่แนวคิดที่จะเปลี่ยนพลังงานน้ำ เป็นพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ซึ่งนอกจากรองรับการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศแล้ว
ยังสามารถส่งออกให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้ด้วย
อาทิ กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ มาเลเซีย สิงคโปร์
และไทย ซึ่งถือเป็นประเทศที่ซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก สปป.ลาว มากเป็นอันดับหนึ่ง
จนทำให้ไฟฟ้ากลายเป็นการส่งออกสำคัญ
และผลักดันให้ สปป.ลาว ขึ้นแท่นเป็นผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำรายใหญ่ของภูมิภาค
โดยคาดว่าภายในปี 2030 สปป.ลาว จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งได้มากถึง 20,000 MW
โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของ สปป.ลาว ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน
นั่นคือ ‘บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen’
ซึ่งนักลงทุนไทยอาจคุ้นเคย จากการที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้ในตลาดทุนไทย
เพื่อระดมทุนไปขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า
เรื่องราวของ EDL-Gen น่าสนใจอย่างไร?
ธุรกิจพลังงานสะอาดยังถือเป็นเมกะเทรนด์หรือไม่?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
EDL-Gen เป็นบริษัทผู้นำในการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดของ สปป.ลาว
โดยเป็นบริษัทแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นลาว (LSX)
ปัจจุบัน EDL-Gen มีโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้ว 28 โครงการ
กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จึงทำให้เกิดการกระจายความเสี่ยง แม้อยู่ในช่วงฤดูแล้ง
โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,790 MW
และ 47% ของกำลังการผลิตติดตั้ง เป็นไฟฟ้าที่ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ EDL-Gen มีผลประกอบการที่เติบโตโดดเด่น
โดยมีกำไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี 2022 อยู่ที่ 5,345 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 684.2% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
(อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจาก Bloomberg เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2565 ที่ 438 กีบต่อบาท)
ซึ่งมีสาเหตุมาจากส่วนแบ่งกำไรของโครงการโรงไฟฟ้าที่ร่วมทุนกับภาคเอกชน (IPP) เพิ่มขึ้น
จากโครงการใหม่ที่เพิ่งเปิดดำเนินการผลิต อย่างโครงการ Nam Thuen 1
ที่มีผลประกอบการคิดเป็นสัดส่วนถึง 14% ของส่วนแบ่งกำไรจากโครงการ IPP ทั้งหมด
และกำไรจากรายได้อื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจากการที่บริษัทได้รับการลดหนี้จาก EDL
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถคงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้อยู่ในระดับที่ต่ำ
อีกทั้งรายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบสกุลเงินต่างชาติ ทั้งดอลลาร์สหรัฐและเงินบาท
ทำให้สามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงของค่าเงินกีบ (KIP) ที่ผันผวน
และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ค่อนข้างมีความมั่นคงอีกด้วย
ขณะที่ภาพรวมการดำเนินงานในปีนี้
EDL-Gen คาดว่า ผลประกอบการจะยังคงเติบโตเช่นเดียวกับที่ผ่านมา
จากปริมาณน้ำที่ได้รับอานิสงส์จากปรากฏการณ์ลานิญญา
ทำให้มีความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น
ประกอบกับการทยอยรับรู้รายได้ของโครงการต่าง ๆ
ทั้งโครงการ Nam Theun 1, โครงการ Selabam (ส่วนต่อขยาย)
และโครงการ Xeset 2 (ส่วนต่อขยาย) ที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตในปีนี้
อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนอาจมีคำถามว่า
พลังงานสะอาดใน สปป.ลาว มาถึงจุดสูงสุดแล้วหรือยัง ?
ซึ่งก็มีการประเมินว่า ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าในระยะยาวนั้น
คาดว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 30,000 MW
สอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลลาวตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ที่อย่างน้อยปีละ 4%
รวมถึงเทรนด์การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด
และความตระหนักของคนทั่วโลกเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มากขึ้น
เช่นเดียวกับ EDL-Gen ที่ยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด
พร้อมเติบโตไปกับเมกะเทรนด์ดังกล่าวอย่างยั่งยืน…
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.edlgen.com.la
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.