ทำไม ราคาน้ำมันแต่ละปั๊ม ไม่เท่ากัน

ทำไม ราคาน้ำมันแต่ละปั๊ม ไม่เท่ากัน

21 พ.ค. 2023
ทำไม ราคาน้ำมันแต่ละปั๊ม ไม่เท่ากัน /โดย ลงทุนแมน
หลายคนคงเคยสังเกตว่า เวลาที่เราขับรถผ่านปั๊มน้ำมัน
ทั้ง ๆ ที่มีแบรนด์เดียวกัน แต่อยู่คนละพื้นที่ หรือแม้แต่ปั๊มคนละแบรนด์นั้น ทำไมถึงมีราคาน้ำมันไม่เท่ากัน
เรื่องนี้เป็นเพราะอะไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
จากข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 น้ำมันดีเซล B7 มีราคา 31.94 บาทต่อลิตร
โดยโครงสร้างราคาน้ำมัน สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
- ต้นทุนราคาน้ำมันจากหน้าโรงกลั่น 19.90 บาท
- ภาษีและเงินส่งกองทุนต่าง ๆ 9.83 บาท
- ค่าการตลาด 2.21 บาท
ซึ่งสาเหตุที่ราคาน้ำมันแต่ละปั๊มไม่เท่ากัน เกิดจากหลายปัจจัย เริ่มตั้งแต่
- ค่าใช้จ่าย ของแต่ละปั๊มน้ำมัน
โดยกำไรของธุรกิจปั๊มน้ำมัน จะมาจาก ค่าการตลาด เป็นหลัก
สำหรับค่าการตลาด ก็คือส่วนต่างระหว่างต้นทุนน้ำมันที่ซื้อจากโรงกลั่น ภาษี และเงินส่งเข้ากองทุนต่าง ๆ กับราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูปที่ปั๊ม
และก็ต้องนำไปหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าพนักงาน ค่าเช่าที่ เป็นต้น
ค่าการตลาดที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เผยแพร่นั้น เป็นค่าการตลาดที่คำนวณเพื่อใช้อ้างอิงในการติดตามดูแลกรอบค่าการตลาดเท่านั้น
โดยแต่ละปั๊มสามารถปรับเปลี่ยนราคาขายปลีก เพื่อสะท้อนต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในปั๊มของตนเองได้
แต่ปั๊มเอง ก็ไม่สามารถตั้งราคาได้ตามอำเภอใจ เพราะหากตั้งราคาขายสูงเกินไป ลูกค้าก็อาจหันไปใช้บริการปั๊มอื่นได้
- คุณสมบัติน้ำมันแตกต่างกัน
แม้ว่าส่วนใหญ่ น้ำมันดิบที่ประเทศไทยนำเข้า จะมาจากแหล่งตะวันออกกลาง น้ำมันสำเร็จรูปที่กลั่นออกมานั้น จึงมักมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน
แต่น้ำมันสำเร็จรูปของปั๊มแต่ละแบรนด์ ก็มีการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไป เช่น การเติมสารต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติ ส่งผลให้ราคาขายปลีกของปั๊มแต่ละแบรนด์นั้น มีราคาแตกต่างกันได้
- พื้นที่ตั้งปั๊มน้ำมัน
หลายคนคงเคยเห็นว่า ปั๊มตามชนบทในพื้นที่ห่างไกล มักจะมีราคาขายปลีกสูงกว่าปั๊มที่ตั้งอยู่ในเมือง
เนื่องจาก ปั๊มตามชนบทในพื้นที่ห่างไกล มักจะมียอดขายและลูกค้าน้อยกว่าปั๊มในเมือง และมีต้นทุนการขนส่งสูงกว่า
ในขณะที่ ต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่าง ค่าพนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก
ส่งผลให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มตามชนบทในพื้นที่ห่างไกล จึงมีราคาขายปลีกแพงกว่าปั๊มน้ำมันในเมือง ก็เป็นไปได้เหมือนกัน
อ่านมาถึงตรงนี้ เราน่าจะพอเข้าใจแล้วว่า ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม แม้จะเป็นแบรนด์เดียวกัน แต่อยู่คนละพื้นที่ หรือแม้แต่ปั๊มคนละแบรนด์นั้น ก็อาจมีราคาไม่เท่ากันก็ได้..
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/@longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงทุนแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References
-https://www.eppo.go.th/https://www.eppo.go.th/index.php/th/eppo-intranet/item/11451-faq3index.php/th/petroleum/price/structure-oil-price
-https://www.eppo.go.th/index.php/th/eppo-intranet/item/11451-faq3
-https://www.facebook.com/PTTNews/posts/598408
-https://www.energynewscenter.com/enc-literacy
-https://www.shell.co.th/th_th/motorists/shell-fuels/fuel-price/faq.html
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.