“เครดิตบูโร” ธุรกิจเสือนอนกิน 1,000 ล้าน

“เครดิตบูโร” ธุรกิจเสือนอนกิน 1,000 ล้าน

9 มิ.ย. 2023
“เครดิตบูโร” ธุรกิจเสือนอนกิน 1,000 ล้าน /โดย ลงทุนแมน
เวลาสมัครบัตรเครดิต สังเกตไหมว่า จะมีส่วนหนึ่งในใบสมัคร ที่ไม่ว่าเราจะเลือกสมัครบัตรเครดิต กับผู้ให้บริการรายไหน จะต้องมีการเซ็นยินยอมเหมือนกัน
โดยเป็นการยินยอม ให้เปิดเผยข้อมูลของเรา แก่ผู้ให้บริการ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต
ซึ่งผู้ให้บริการข้อมูล ก็คือ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือที่หลายคนเรียกกันว่า เครดิตบูโร ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าองค์กรนี้ มีรายได้ระดับ 1,000 ล้านบาท
เครดิตบูโร มีที่มาอย่างไร
แล้วหารายได้มาจากอะไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ NCB เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านข้อมูลสินเชื่อ
ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถาบันการเงิน ที่เป็นผู้ปล่อยกู้
โดยจะมีการให้ข้อมูลของผู้ที่มาขอสินเชื่อแก่สมาชิก เมื่อมีการร้องขอ เช่น ข้อมูลระบุตัวตน, ประวัติการได้รับสินเชื่อ, ประวัติการชำระหนี้, ประวัติการผ่อนชำระ เป็นต้น ซึ่งผู้ปล่อยกู้จะนำข้อมูล เพื่อไปประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต่าง ๆ
แล้ว NCB มีที่มาอย่างไร ?
จุดเริ่มต้นของ NCB มีขึ้นในปี 2504 โดยสมาคมธนาคารไทย ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในไทย
ได้เข้าหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย ถึงแนวคิดที่จะให้มีหน่วยงานกลาง สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสินเชื่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
ในปี 2507 ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้ก่อตั้งหน่วยงานทะเบียนเครดิตกลาง เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลสินเชื่อ
และได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. แต่มาหยุดชะงักลงในปี 2539 เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ
จนในปี 2541 กระทรวงการคลัง ได้รื้อฟื้นแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครดิต ขึ้นมาอีกครั้ง
โดย ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้น ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.
ได้ผลักดันให้ ธอส. เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครดิตขึ้น โดยมีชื่อว่า บริษัท ข้อมูลเครดิตไทย จำกัด
ในขณะที่ฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้ก่อตั้ง บริษัท ระบบข้อมูลกลาง จำกัด ขึ้นในปี 2542 โดยมีธนาคารพาณิชย์ในไทย 13 ธนาคาร ร่วมถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน
ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ข้อมูลเครดิตกลาง จำกัด หลังมีการร่วมลงทุนของ TransUnion Inc. และบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
จนมาถึงปี 2548 บริษัท ข้อมูลเครดิตกลาง จำกัด ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท ข้อมูลเครดิตไทย จำกัด และเปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ในปัจจุบัน
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้
- 24.5% กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในไทย ถือหุ้นในสัดส่วนเท่า ๆ กัน
- 15% ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- 15% บริษัท พีซีซี แคปปิตอล จำกัด
- 12.25% บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
- 12.25% TransUnion Inc.
- 9% ธนาคารออมสิน
- 6% บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 6% ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
จะเห็นว่า NCB นั้น มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นธนาคารต่าง ๆ ซึ่งก็มักจะมีสถานะเป็นลูกค้าไปด้วย หากมีการร้องขอข้อมูลเวลามีการขอสินเชื่อ
แล้ว NCB มีผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้าง ?
ปี 2563 รายได้ 718 ล้านบาท กำไร 228 ล้านบาท
ปี 2564 รายได้ 912 ล้านบาท กำไร 330 ล้านบาท
ปี 2565 รายได้ 1,110 ล้านบาท กำไร 424 ล้านบาท
จะเห็นว่า NCB มีความสามารถในการทำกำไร 30 ถึง 40% เพราะองค์กร มีรายได้ประจำจากการขายข้อมูล
ในขณะที่ ต้นทุนของ NCB ก็คือข้อมูลที่มาจากบรรดาสมาชิก ที่จะต้องนำส่งอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไม่ต้องลงทุนอะไรเลย
สรุปแล้ว NCB เกิดมาจากการรวมตัวกัน ของทั้งหน่วยงานรัฐด้านการเงินการคลัง และบรรดาธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการบริหารจัดการข้อมูล ที่มีรายได้ ระดับ 1,000 ล้านบาท เลยทีเดียว..
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/@longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงทุนแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References
-https://www.ncb.co.th/about-us/history-th
-https://datawarehouse.dbd.go.th/company/profile/CHMq8jZ2LD_DII97LfAe3UtgJWg4JRb-a2UBC7mMity1FHzoNuFeo6lOF8_m7i3m
-https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=2581
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.