Bill Gates ลงทุนในผืนนา 600,000 ไร่ ผลตอบแทน ดีกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ

Bill Gates ลงทุนในผืนนา 600,000 ไร่ ผลตอบแทน ดีกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ

17 ก.ค. 2023
Bill Gates ลงทุนในผืนนา 600,000 ไร่ ผลตอบแทน ดีกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ
มหาเศรษฐีบนโลกนี้ มีสไตล์การลงทุนที่เชี่ยวชาญแตกต่างกัน
George Soros สร้างชื่อจากการเก็งกำไรสกุลเงิน
Masayoshi Son เชี่ยวชาญการลงทุนในสตาร์ตอัป
Warren Buffett สร้างความมั่งคั่งจากการลงทุนเน้นคุณค่า
ทว่า Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft กิจการซอฟต์แวร์องค์กรใหญ่สุดในโลก มูลค่า 64 ล้านล้านบาท เลือกที่จะลงทุนในไร่นา มากถึง 600,000 ไร่ ซึ่งก็ได้ผลตอบแทนดี ไม่แพ้การลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงเวลาเดียวกันเลย
แล้วการลงทุนในไร่นาของ Bill Gates เป็นอย่างไร ? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.