บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เตรียมออกหุ้นกู้ใหม่ 4 รุ่น เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “A-” กำหนดอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นระหว่าง [3.60 – 4.95]% ต่อปี

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เตรียมออกหุ้นกู้ใหม่ 4 รุ่น เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “A-” กำหนดอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นระหว่าง [3.60 – 4.95]% ต่อปี

BTSG x ลงทุนแมน
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เตรียมออกหุ้นกู้ใหม่ 4 รุ่น เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป
ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “A-” กำหนดอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นระหว่าง [3.60 – 4.95]% ต่อปี
คาดว่าจะเปิดจองซื้อช่วงวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2566 ผ่าน 6 สถาบันการเงินชั้นนำ
นี่คือโอกาสที่ดีของผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทชั้นนำอย่าง “บีทีเอส กรุ๊ปฯ”
หุ้นกู้ชุดใหม่ของ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ที่จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปมีจำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย
• อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.60-3.90]% ต่อปี
• อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย [4.20-4.50]% ต่อปี
• อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย [4.60-4.90]% ต่อปี และ
• อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย [4.75-4.95]% ต่อปี
ทั้งนี้ จะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนอีกครั้ง โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
คาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน 2566 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
หุ้นกู้ “บีทีเอส กรุ๊ปฯ” ชุดนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-” เช่นเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร โดยมีแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 โดยทริสเรทติ้ง ระบุในรายงานว่า อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ จากการมีรายได้ค่าบริการที่สม่ำเสมอจากการให้บริการเดินรถไฟฟ้า ตลอดจนการมีกระแสเงินสดรับจำนวนมากจากการลงทุนในสัดส่วน 33.33% ในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท (BTSGIF) และสถานะที่มั่นคงในธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทฯ
ธุรกิจของ “บีทีเอส กรุ๊ปฯ” ทำความเข้าใจได้ไม่ยาก เพราะบริษัทฯ จัดกลุ่มธุรกิจด้วยกลยุทธ์ 3M คือ MOVE, MIX และ MATCH ที่เป็นมากกว่าผู้ให้บริการด้านระบบขนส่งมวลชน (Beyond Transportation)
ธุรกิจ MOVE โดยปัจจุบันเป็นธุรกิจที่มีสัดส่วนรายได้สูงที่สุด จากการเป็นผู้ให้บริการด้านการคมนาคมแบบ door-to-door แก่ผู้โดยสารด้วยรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางราง ทางถนน ทางน้ำ หรือทางอากาศ และเป็นผู้บุกเบิกรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างการให้บริการด้านการเดินทางอย่างสมบูรณ์แบบ และเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
“MIX” ผู้ให้บริการทางการตลาดในรูปแบบ Offline-to-Online โซลูชั่นส์ ที่ได้นำการใช้ Smart DATA ในการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกกว่า 40 ล้านรายการจากแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising) ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล (Digital Services) ธุรกิจการจัดจำหน่าย (Distribution) และกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดบริการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในทุก ๆ จุดของการเดินทางเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
ธุรกิจ MATCH เป็นการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีศักยภาพในการผนึกกำลังร่วมกันกับบริษัทในกลุ่ม ผ่านการแบ่งปันข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มของบริษัทฯ MOVE และ MIX ให้แก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ
บีทีเอส กรุ๊ปฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์
ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดให้บริการรถไฟฟ้า บีทีเอสกรุ๊ปฯ มีผลการดำเนินงานที่ทำให้เครือข่ายการขนส่งมวลชนของไทยสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 1.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดหาพลังงานทางเลือกและจัดให้มีการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของการดำเนินงาน รวมถึงได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้า (Solar PV Rooftop) ของโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง ส่วนในด้านการก่อสร้างโครงการทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและโครงการต่าง ๆ ภายใต้บีทีเอส กรุ๊ปฯ นั้น ก็ให้ความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด อาทิ การลดมลพิษทางอากาศฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกิดจากการก่อสร้างและการลดมลภาวะทางเสียงจากการดำเนินงาน เป็นต้น
บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับการประกาศให้เป็นบริษัทด้านธุรกิจคมนาคมที่มีความยั่งยืนเป็นอันดับ 1 ของโลกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ถือเป็นบริษัทในกลุ่มผู้นำ 1% แรกของกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ที่ได้รับการประกาศในรายงาน S&P Global Sustainability Yearbook ประจำปี 2023 ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับโลก และสะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้กรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Bualuang mBanking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Krungthai NEXT สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-888-8888 กด 819 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ CIMB Thai Digital Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)*** โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Dime! สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
* ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
** ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
*** ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon