SME D Bank เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

SME D Bank เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

10 ต.ค. 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์..
SME D Bank เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคาร
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึง 7 พฤศจิกายน 2566
ผู้สนใจดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครฯ ได้ที่ www.smebank.co.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ นายเขมชาติ อภิรัชตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสายงานจัดการทรัพยากร เลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธพว. ชั้น 4 อาคาร SME Bank Tower เลขที่ 310 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 08-5980-7863
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.