ด่วน JKN ของแอน จักรพงษ์ ยื่นฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หุ้นร่วงติดฟลอร์ -30%

ด่วน JKN ของแอน จักรพงษ์ ยื่นฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หุ้นร่วงติดฟลอร์ -30%

9 พ.ย. 2023
-หลังจากเมื่อ 2 เดือนก่อน JKN ได้รายงานว่ามีปัญหาสภาพคล่องชั่วคราว จ่ายเงินกู้ยืมหุ้นกู้ ราว 600 ล้านบาทไม่ไหว
มาวันนี้ บริษัท ได้ยื่นยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายแล้ว โดย JKN ได้รายงานแนวทางแผนฟื้นฟูกิจการ ดังนี้
-การปรับโครงสร้างกิจการและโครงสร้างทางการเงินให้สอดคล้องกับสมมติฐานทางการเงิน และ สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
ตลอดจนแก้ไขปัญหาของกิจการในส่วนของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท รวมถึงการปรับโครงสร้างภายในองค์กร
-การขยายระยะเวลาการชําระหนี้ การผ่อนผันในเรื่องอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้บริษัทสามารถ สร้างรายรับจากการประกอบกิจการและนํามาจัดสรรชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้อย่างครบถ้วน และบริษัทยังคงดําเนินกิจการต่อไปได้
-การได้รับเงินสนับสนุนทางด้านการเงินจากแหล่งเงินทุน โดยได้รับจากผู้ลงทุนรายใหม่ หรือ สถาบันการเงินเพื่อเป็นการหมุนเวียนในกิจการของบริษัท
-การจัดหาแนวทางการดําเนินการขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือก่อให้เกิดรายได้ เพื่อนําเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวมาชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย
-การจัดเตรียมแผนงาน และกลยุทธ์ ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัท และการปรับปรุง ระบบ โครงสร้างภายในองค์กรและการพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
JKN ให้ข้อมูลว่าการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และการยื่นฟื้นฟูจะช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องได้ โดยมีกฎหมายรองรับ ซึ่งทุกฝ่ายจะได้ความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม
แต่ในตอนนี้ ตลาดหุ้นดูเหมือนจะไม่ได้รอแล้ว
เพราะเปิดมาเช้านี้ หุ้น JKN ร่วง -30% ติดฟลอร์ ทันที..
Tag: JKN
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.