โอกาสลงทุนหุ้นกู้ ORI อัตราดอกเบี้ย 4.25% และ [4.75 – 4.85]% ต่อปี

โอกาสลงทุนหุ้นกู้ ORI อัตราดอกเบี้ย 4.25% และ [4.75 – 4.85]% ต่อปี

โอกาสลงทุนหุ้นกู้ ORI อัตราดอกเบี้ย 4.25% และ [4.75 – 4.85]% ต่อปี
Origin x ลงทุนแมน
รู้หรือไม่ว่า ORI มี Backlog สูงถึง 47,024 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ปี 2566 – 2570
ล่าสุด ORI เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่ 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
- อายุ 1 ปี 7 เดือน 16 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี
- อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย [4.75 - 4.85]% ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ ทั้งการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ, การชำระคืนหุ้นกู้และหนี้ระยะสั้น รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
คาดเสนอขายวันที่ 11 – 12 และ 15 ม.ค. 2567 นี้
ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 7 แห่ง ดังต่อไปนี้
· ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next
· ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest
· ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือ จองซื้อผ่าน Mobile application - CIMB Thai Digital Banking
· บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
· บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56
· บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675
· บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-6606624
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ ดังนั้นข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon