Apple & Microsoft 2 เจ้าพ่อแห่งวงการเทคฯ ที่เป็นผู้นำโลก

Apple & Microsoft 2 เจ้าพ่อแห่งวงการเทคฯ ที่เป็นผู้นำโลก

Apple & Microsoft 2 เจ้าพ่อแห่งวงการเทคฯ ที่เป็นผู้นำโลก /โดย ลงทุนแมน
เป็นระยะเวลาเกือบ 50 ปี ที่ Apple และ Microsoft ได้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีเล็ก ๆ นี้ขึ้นมาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม จนทำให้วันนี้ทั้ง 2 บริษัท ได้กลายเป็นบริษัทเทคโนโลยี ที่มีมูลค่าสูงสุด 2 อันดับแรกของโลก
และไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหน ก็ต้องพบเจอกับสินค้าและบริการของทั้ง 2 บริษัทนี้ในชีวิตประจำวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ iPhone, อุปกรณ์หูฟัง AirPods หรือแม้กระทั่งโปรแกรม Office 365 หรือ Windows ที่ใช้ในการทำงานอยู่ทุกวันก็ตาม
ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวันนี้ “เทคโนโลยี” ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคิดไม่ออกเลยว่า ถ้าขาด 2 บริษัทนี้ไป ผลกระทบจะใหญ่แค่ไหน เศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร และจะดีแค่ไหน ถ้าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ถือหุ้นของทั้ง 2 บริษัทนี้
ซึ่งตอนนี้เราสามารถร่วมเป็นเจ้าของ 2 บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Apple และ Microsoft ได้ง่าย ๆ ผ่าน MEGA10 กองทุน MEGA10-A, MEGA10-SSF, MEGA10RMF กองทุนที่เข้าไปลงทุนในบริษัทระดับท็อปของโลก ผ่านการจัดอันดับบริษัทจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และที่มีสภาพคล่องสูงสุด 10 บริษัทแรก* ซึ่งถือเป็นโอกาสให้เราได้ครอบครอง 10 บริษัทที่เป็นผู้นำในด้านตราสินค้าระดับโลก ผ่านการลงทุนในกองทุนเหล่านี้
MEGA10 มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายใน NYSE / NASDAQ ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) จากการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล และคัดเลือกจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ที่มีสภาพคล่องสูงสุด 10 บริษัทแรก
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนจำนวน 10 บริษัทตามวิธีการคัดเลือกที่กำหนดในสัดส่วนการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.talisam.co.th
ทั้งนี้ ตัวอย่างบริษัทดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเกณฑ์การลงทุนและสภาวะการณ์การลงทุน ณ ขณะนั้น
และเพื่อประโยชน์ของท่าน อย่าลืมลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ในกรณีลงทุนผ่านกองทุน MEGA10-SSF และ MEGA10RMF
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียด และเริ่มต้นลงทุนได้ที่ บลจ.ทาลิส www.talisam.co.th โทร. 02-0150215, 02-0150216, 02-0150222 และผู้สนับสนุนการขายหลายรายทั่วประเทศ เช่น Finnomena, InnovestX, Dime, Krungsri Capital Securities ฯลฯ
คำเตือน :
- กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ และการลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุน อาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนนี้มีการลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และมีการลงทุนกระจุกตัวของหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
-ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon