สรุป หุ้น JAS ราคา 2.86 บาท แต่บริษัท ซื้อหุ้นคืน ราคา 5 บาท..

สรุป หุ้น JAS ราคา 2.86 บาท แต่บริษัท ซื้อหุ้นคืน ราคา 5 บาท..

22 เม.ย. 2024
สรุป หุ้น JAS ราคา 2.86 บาท
แต่บริษัท ซื้อหุ้นคืน ราคา 5 บาท..
ข่าวใหญ่เช้านี้ JAS หรือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกาศซื้อหุ้นคืน ซึ่งแพงกว่ามูลค่าที่ซื้อขายกันอยู่ในปัจจุบัน
ซึ่งราคาหุ้น JAS ต่ำกว่า 5 บาท มาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 โดยช่วงที่ผ่านมา ราคาหุ้นจะอยู่ในช่วง 1-2 บาท และไม่เคยกลับมายืนที่เดิมได้เลย
และโดยปกติแล้ว เราจะเห็นกันว่า บริษัทมักจะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน ก่อนประกาศซื้อหุ้นคืน
แต่ในกรณีของ JAS บริษัท กลับกำหนดราคาไว้ สูงถึง 5 บาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเท่าไร
แล้วบริษัทให้เหตุผลว่าอะไร ทำไมถึงซื้อหุ้นคืน
และทำไมต้องเป็นราคา 5 บาท ?
-บริษัทรายงานว่า คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัท
โดยเริ่มจากปี 2562 บริษัทได้ขายสินทรัพย์ของ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB ให้กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF
และต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2566 กลุ่มบริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญใน TTTBB และหน่วยลงทุนใน JASIF
ดังนั้นทางบริษัทจึงใช้ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี ที่อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว สำหรับใช้พิจารณาทำแผนซื้อหุ้นคืน
ซึ่งเป็นราคาปิดสิ้นเดือน ธันวาคม 2562 ที่ราคา ณ 5 บาท..
-เหตุผลว่า ทำไมซื้อหุ้นคืน
บริษัทให้เหตุผลของการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ว่า เป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน ที่ได้จากการขายหุ้น 3BB และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน JASIF ในปีที่แล้ว
ซึ่งเหลือหลังจากได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาล (พิเศษ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไปในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 และในต้นปี 2567
-นอกจากนี้ บริษัทมีประกาศแจกใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ Warrant ด้วย
โดยบริษัทมีการแจกใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 2 ต่อ 1 หุ้น
ราคาแปลง 3 บาทต่อหุ้น (อายุ 7 ปี)
ซึ่งการออกใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ บริษัทฯ บอกว่า อาจมีความจําเป็นต้องมีเงินทุนเพิ่มเติมในอนาคต
จึงออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (JAS-W4) ภายหลังโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทได้เงินทุนเพิ่มเติมในอนาคต ภายในระยะเวลา 7 ปีข้างหน้า หากจําเป็น
อย่างไรก็ดี ตอนนี้บริษัทไม่ได้ให้รายละเอียดว่า แผนเพิ่มทุนในอนาคต จะเอาเงินไปทำอะไร
จุดนี้เอง บางคนก็อาจสงสัยว่า เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน กับแจก Warrant ค่อนข้างสวนทางกัน
ในเมื่อมีสภาพคล่องส่วนเกินเหลือ ทำไมต้องเตรียมแผนเพิ่มทุนเพิ่มเติมอีก ?
แต่ต้องบอกก่อนว่า ในราคารับซื้อหุ้นคืน 5 บาท นี้ บริษัทจะรับซื้อเป็นจำนวนไม่เกิน 300,748,563 หุ้น (เป็นมูลค่า 1,504 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็น 3.5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ในขณะที่ราคาหุ้นวันนี้ ที่ได้ปรับตัวขึ้น 17.5%
ได้ทำให้มูลค่าบริษัท เพิ่มขึ้นทันที 4,296 ล้านบาท จากแผนซื้อหุ้นคืนนี้..
—--------------
คำเตือน: โพสต์นี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูล ไม่ได้แนะนำให้ซื้อหรือขาย แต่อย่างใด
การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนตัดสินใจลงทุน
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.