5 วัน 5 เมนู.. เมื่อซื้อครบ 180 บาท รับฟรี กาแฟ 1 แก้ว ที่ Café Amazon

5 วัน 5 เมนู.. เมื่อซื้อครบ 180 บาท รับฟรี กาแฟ 1 แก้ว ที่ Café Amazon

16 พ.ค. 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์..
5 วัน 5 เมนู.. เมื่อซื้อครบ 180 บาท รับฟรี กาแฟ 1 แก้ว ที่ Café Amazon
เงื่อนไข
1. สําหรับการซื้อสินค้า Café Amazon ที่ร่วมรายการ ครบ 180 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรีเครื่องดื่มเมนูกาแฟที่กําหนด 1 แก้ว ภายในใบเสร็จเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2567 ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ *สินค้า Café Amazon ที่ร่วมรายการ ได้แก่ เครื่องดื่ม Café Amazon (ทุกเมนู), เบเกอรี แห้ง/สด ตรา Café Amazon (ทุกเมนู) และกาแฟ Drip (ทุกรสชาติ)
2. จํากัดจํานวนสิทธิ์ในการรับฟรีเครื่องดื่มเมนูกาแฟที่กําหนด 1 สิทธิ์/1 ใบเสร็จ เท่านั้น
3. จํากัดจํานวนสิทธิ์ในการรับฟรีเครื่องดื่มเมนูกาแฟที่กําหนดรวม 200,000 สิทธิ์/วัน รวมทั้งหมด 1,000,000 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาการจัดรายการส่งเสริมการขาย (ยอดรวมทุกสาขา)
4. ไม่สามารถขอรับเครื่องดื่มในรูปแบบการบรรจุภัณฑ์แยกน้ํา/แยกน้ําแข็งได้
5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มบรรจุขวด หรือ น้ําดื่มได้
6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ โปรโมชันอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ “Café Amazon for Earth นําแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท”
7. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดบุคลากรได้
8. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีได้
9. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านระบบพรีออเดอร์ได้
10. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการชําระเงินด้วยคูปองจาก xplORe แอปพลิเคชันได้ ทั้งนี้หากเป็นการชําระเงิน
ผ่าน e-Wallet บน xplORe แอปพลิเคชันสามารถเข้าร่วมได้ตามปกติ
11. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ของรางวัลอื่นได้
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด
14. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Contact Center โทร. 1365
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.