การบินไทย ไตรมาสแรกปีนี้ รายได้เพิ่มขึ้น 4,400 ล้าน แต่กำไรลดลง 80%

การบินไทย ไตรมาสแรกปีนี้ รายได้เพิ่มขึ้น 4,400 ล้าน แต่กำไรลดลง 80%

การบินไทย ไตรมาสแรกปีนี้ รายได้เพิ่มขึ้น 4,400 ล้าน แต่กำไรลดลง 80%
เมื่อเช้านี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศว่า ไตรมาส 1 ของปีนี้ (ม.ค. - มี.ค. 2567)
รายได้เพิ่มขึ้น 4,448 ล้านบาท แต่กำไรลดลง 10,104 ล้านบาท
หรือคิดเป็นกำไรที่หายไปกว่า 80.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
โดยรายได้จากการดำเนินงานของการบินไทย ของไตรมาสที่ 1/2567 (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว)
มีรายได้รวมทั้งสิ้น 45,955 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.7%
ซึ่งสาเหตุหลัก ก็มาจากจำนวนเที่ยวบิน รวมไปถึงจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น
ในขณะที่มีกำไรสุทธิ 2,410 ล้านบาท
ลดลง 10,104 ล้านบาท หรือหายไป 80.7%
โดยมาจากหลายเหตุผลด้วยกัน แต่หลัก ๆ เป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าจะเป็น
- การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ขาดทุนไปกว่า
5,372 ล้านบาท เพราะเงินบาทอ่อนค่า ทำให้มูลค่าเงินกู้ รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินต่างประเทศ เพิ่มขึ้น
- การขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบินและสินทรัพย์สิทธิการใช้อุปกรณ์การบินหมุนเวียน กว่า 3,338 ล้านบาท
ซึ่งเป็นการขาดทุนจากการเตรียมขายเครื่องบินจำนวน 12 ลำ ที่มีราคาเสนอซื้อเครื่องบิน ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นถึง 16.9% จากการรับมอบเครื่องบินแบบ Airbus A350 เข้าสู่ฝูงบินมากขึ้น รวมถึงมีการนำเครื่องบินแบบ Airbus A330 กลับมาให้บริการ
ทั้งหมดนี้ จึงทำให้ไตรมาสแรกของปีนี้ การบินไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น 4,400 ล้าน แต่กำไรกลับลดลง 80% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน นั่นเอง..
References
-คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2567 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon