ปลดล็อกโอกาสสร้างผลตอบแทนด้วย “กองทุนหุ้นนอกตลาด กึ่งสภาพคล่อง”

ปลดล็อกโอกาสสร้างผลตอบแทนด้วย “กองทุนหุ้นนอกตลาด กึ่งสภาพคล่อง”

14 พ.ค. 2024
ปลดล็อกโอกาสสร้างผลตอบแทนด้วย “กองทุนหุ้นนอกตลาด กึ่งสภาพคล่อง”
รู้หรือไม่ ? ที่ผ่านมา “หุ้นนอกตลาด”
สามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่า “หุ้นในตลาด”
แม้ในอดีตจะมีข้อจำกัดเรื่องสภาพคล่อง
แต่ปัจจุบันมี “กองทุนหุ้นนอกตลาด กึ่งสภาพคล่อง”
เข้ามาทำลายข้อจำกัดนี้
อะไรทำให้กองทุนประเภทนี้ ทำให้นักลงทุนเข้าถึงโอกาส
ของการสร้างผลตอบแทนใหม่ ๆ
ในช่วงที่ หลายสินทรัพย์กำลังผันผวน
ร่วมหาคำตอบและโอกาสการลงทุนครั้งนี้ไปกับ
ดร.ตรีพล ภูมิวสนะ
Senior Managing Director, Private Banking Business Head, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย
และ Peter Beske Nilesen
Partner, Global Head of Wealth Management,EQT Partners
รายละเอียดบริการของ KBank Private Banking
https://kbank.co/3PguopV
#KPB #KBankPrivateBanking #กองทุนหุ้นนอกตลาดกึ่งสภาพคล่อง
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.