Tag: KBank Private Banking

เมื่อลงทุนแมน ไปเยี่ยมชมออฟฟิศใหม่ของ KBank Private Banking

เมื่อลงทุนแมน ไปเยี่ยมชมออฟฟิศใหม่ของ KBank Private Banking

รู้ไหมว่า.. กลุ่มที่น่าจับตาของอุตสาหกรรมการเงิน
ก็คือตลาด Private Banking
Private Banking คือ การบริการสำหรับลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูง หรือ เรียกว่า High-Net-Worth Individuals

สำหรับ KBank มีลูกค้ากลุ่มสินทรัพย์สูง 11,000 ราย ซึ่งมีทรัพย์สินรวมกัน 760,000 ล้านบาท
(ลูกค้ากลุ่มสินทรัพย์สูง คือกลุ่มลูกค้าที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากกว่า 50 ล้านบาท)

เมื่อเร็วๆ นี้ ลงทุนแมนได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสำนักงานใหม่ของ KBank Private Banking ซึ่งมีการขยับขยายเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มนี้

เรื่องนี้น่าสนใจอย่างไร?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

<ผู้สนับสนุน> KBank Private Banking ที่ปรึกษาของครอบครัว

<ผู้สนับสนุน> KBank Private Banking ที่ปรึกษาของครอบครัว

เจ้าของกิจการหลายท่านมีความต้องการให้
ทายาทสืบทอดกิจการต่อ
แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ง่ายๆ
และอาจจะเจอปัญหาหลายอย่าง
ธุรกิจบริการไพรเวทแบงก์ ของธนาคารกสิกรไทยเห็นถึงปัญหาเหล่านี้
จึงได้ยื่นมือเข้ามาเสนอทางออกและให้คำปรึกษากับลูกค้า
เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้น