หุ้นกู้ WEH อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี โอกาสลงทุนกับ ผู้นำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมในไทย

หุ้นกู้ WEH อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี โอกาสลงทุนกับ ผู้นำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมในไทย

WEH x ลงทุนแมน
ล่าสุด บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี (ครบกำหนดไถ่ถอน 2569)
อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยจะเสนอขายวันที่ 11-12 และ 15 ก.ค.นี้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ทำไมหุ้นกู้ WEH จึงน่าสนใจ ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง..
WEH เป็นบริษัทแรกและเป็นผู้นำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2552
ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ครองสัดส่วนมากกว่า 42% ของโควตาการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศ ณ สิ้นปี 2566 ทุ่งกังหันลม (Wind Farm) ของ WEH ประกอบไปด้วย กังหันลมทั้งหมด 270 ต้น ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ตั้งแต่นครราชสีมาไปจนถึงชัยภูมิ รวมพื้นที่กว่า 850 ตารางกิโลเมตร
โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมบนพื้นดิน (Onshore) รวม 8 โครงการ ที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(COD) แล้วทั้งหมด มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 717 เมกะวัตต์ ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทั้งหมด ภายใต้สัญญาจำหน่ายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) รวม 690 เมกะวัตต์
ซึ่ง 6 ใน 8 โครงการยังได้รับเงินสนับสนุน Adder ที่ 3.5บาท/KW ไปจนถึงปี 2570-2572
ทั้งหมดนี้ทำให้รายได้ของ WEH มีความสม่ำเสมอ และ มั่นคง
ทีนี้ ลองมาดูผลประกอบการที่ผ่านมา กันบ้าง
ปี 2564 รายได้ 10,985 ล้านบาท กำไรสุทธิ 5,320 ล้านบาท
ปี 2565 รายได้ 10,740 ล้านบาท กำไรสุทธิ 5,283 ล้านบาท
ปี 2566 รายได้ 11,384 ล้านบาท กำไรสุทธิ 5,779 ล้านบาท
เรียกได้ว่าธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมีระดับอัตรากำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังเฉลี่ยถึง 49% ของรายได้
ขณะเดียวกัน ยังเป็นธุรกิจที่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสูง
ปี 2564 กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 9,252 ล้านบาท
ปี 2565 กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 9,195 ล้านบาท
ปี 2566 กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 9,800 ล้านบาท
นอกจากนี้ WEH มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ปัจจุบันมีระดับหนี้สินต่อทุนต่ำเพียง 0.77 เท่า (ข้อกำหนดสิทธิไม่เกิน 4.5 เท่า) และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยสูงถึง 9.16 เท่า
สำหรับแผนธุรกิจในอนาคต WEH ตั้งเป้ามีกำลังการผลิตรวม 1,300 เมกะวัตต์ ในปี 2570
โดยจะขยายโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยล่าสุด WEH มีโครงการใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
อยู่ระหว่างเตรียมลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟผ. อีก 2 โครงการ ได้แก่
- โรงไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิต 89.7 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน กำลังการผลิตตามสัญญา 30 เมกะวัตต์
และยังมีอีก 2 โครงการ ที่อยู่ในรายชื่อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจาก กกพ. แล้ว
นอกจากนี้ WEH ยังมีมากกว่า 10 โครงการ ใน pipeline ที่อยู่ระหว่างเตรียมพัฒนาโครงการต่อไป
ส่วนตลาดต่างประเทศ อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการกับพันธมิตร เช่น ในไต้หวัน และฟิลิปปินส์ รวมถึงศึกษาการพัฒนาโครงการในประเทศอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ และมีความเป็นไปได้ในด้านธุรกิจ
ทั้งหมดนี้ เป็นเหตุผลให้ช่วงเวลานี้ จึงต้องเตรียมเงินทุนรองรับการขยายกิจการ และสร้างการเติบโตของรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 15,000 ล้านบาท
ซึ่ง WEH เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี (ครบกำหนดไถ่ถอน 2569) อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยจะเสนอขายวันที่ 11-12 และ 15 ก.ค.นี้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
โดยการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวม 8 แห่ง ได้แก่
- บล.บียอนด์
- บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
- บล.โกลเบล็ก
- บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
- บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)
- บล.พาย
- บล.ทรีนีตี้
- บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
ถึงตรงนี้ จะเห็นได้ว่า WEH เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานสะอาด มีโอกาสการเติบโตตามเทรนด์ของโลก ที่มีเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เป็น 0 ในอนาคต
และจากแหล่งรายได้ที่มั่นคง การดำเนินงานที่เติบโต ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ประกอบกับบริษัทไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ และไม่มีประวัติการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
ทำให้ หุ้นกู้ชุดนี้ของ WEH เป็นอีกหนึ่งโอกาสของการลงทุนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว..
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน
Reference
- เอกสารเผยแพร่ของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon