รู้หรือไม่.. Jeff Bezos มีทรัพย์สินมากขึ้น 1,400,000,000,000 บาท เมื่อเทียบกับต้นปี ตอนนี้เขามีทรัพย์สิน 4,700,000,000,000 บาท

รู้หรือไม่.. Jeff Bezos มีทรัพย์สินมากขึ้น 1,400,000,000,000 บาท เมื่อเทียบกับต้นปี ตอนนี้เขามีทรัพย์สิน 4,700,000,000,000 บาท

22 มิ.ย. 2018
© 2022 Longtunman. All rights reserved.