ผู้สนับสนุน.. กฟผ. ไม่ใช่แค่ผลิตไฟ แต่ยังบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สนับสนุน.. กฟผ. ไม่ใช่แค่ผลิตไฟ แต่ยังบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

12 ก.ย. 2018
ผู้สนับสนุน..
กฟผ. ไม่ใช่แค่ผลิตไฟ แต่ยังบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ / โดย ลงทุนแมน
ตลอด 49 ปี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
สามารถผลิตไฟฟ้ารองรับผู้ใช้ไฟฟ้าได้ในทุกภาคส่วน
และ กฟผ. ยังมีโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
โครงการที่ทาง กฟผ. ทำอยู่เป็นอย่างไรนั้น
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ที่ผ่านมาทาง กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเป็นจำนวนกว่า 32,000 เมกะวัตต์ โดยมีระบบส่งเชื่อมโยงความยาวกว่า 30,000 วงจร-กิโลเมตร ทั่วประเทศ
นอกจากที่จะมุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าให้เราได้ใช้กัน ทาง กฟผ. ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยดำเนินการจัดทำ โครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management - DSM) และเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2536
โครงการ DSM คือ โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรการและแนวทางต่างๆ ภายใต้กลยุทธ์ 3 อ ประหยัดไฟฟ้า ได้แก่ อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า และอาคารประหยัดไฟฟ้า
อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า / ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวนรวม 30 ผลิตภัณฑ์
อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า เช่น การปลูกฝังลักษณะทัศนคติที่ดีในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวที่ กฟผ. จัดทำขึ้นในโรงเรียนจำนวน 465 แห่งทั่วประเทศ
ทั้ง 2 ข้อนี้หลายคนก็คงคุ้นเคยกันดี แต่เรื่อง อาคารประหยัดไฟฟ้า อาจจะดูเป็นเรื่องใหม่
อาคารประหยัดไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
1. การดำเนินงานพัฒนาบ้านที่อยู่อาศัยประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง (บ้านเบอร์ 5) ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ
มีการประเมินการใช้พลังงานภายในโครงการ เพื่อให้ข้อมูลและแนวทางในการปรับเปลี่ยนวัสดุและการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งคาดว่าจะทำให้การใช้ไฟฟ้าในบ้านลดลงกว่า 0.9 ล้านหน่วย มูลค่าประมาณ 3.6 ล้านบาทต่อปี
2. การให้คำปรึกษาและวางมาตรการช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน
การให้คำปรึกษาและวิเคราะห์เรื่องของการใช้พลังงาน และมีการประสานกับบริษัทจัดการพลังงาน(ESCO) รวมถึงร่วมมือกับ Supplier เพื่อจะได้วางมาตรการลดการใช้ไฟให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วน
เช่น การควบคุมการเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่าง LED ภายในอาคารภาครัฐ กว่า 50,000 หลอด ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ากว่า 6.6 ล้านหน่วยต่อปี มูลค่าประมาณ 26 ล้านบาทต่อปี
ในส่วนของอาคารภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ก็สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ากว่า 4.8 ล้านหน่วยต่อปี ประหยัดค่าไฟฟ้ากว่า 19 ล้านบาทต่อปี
อาคารประหยัดไฟฟ้า จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน เหมือนกับ อุปกรณ์ และ อุปนิสัย ได้
ซึ่งจะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น..
สามารถติดตามโครงการ DSM ได้ที่ http://labelno5.egat.co.th/new58/ หรือ https://www.facebook.com/labelNo5/
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.