Tag: DSM

ผู้สนับสนุน.. กฟผ. ไม่ใช่แค่ผลิตไฟ แต่ยังบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สนับสนุน.. กฟผ. ไม่ใช่แค่ผลิตไฟ แต่ยังบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอด 49 ปี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
สามารถผลิตไฟฟ้ารองรับผู้ใช้ไฟฟ้าได้ในทุกภาคส่วน
และ กฟผ. ยังมีโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
โครงการที่ทาง กฟผ. ทำอยู่เป็นอย่างไรนั้น
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง