“ดีที่อยู่ เพราะอยู่ที่ดี” หนังสือดีที่ทำให้ บ้านเราน่าอยู่กว่าเดิม

ผู้สนับสนุน.. การตัดสินใจเลือกบ้านสักหลัง ที่เราจะเป็นเจ้าของ ต้องใช้ความพยายาม ลงทุนลงแรง เพื่อหาบ้านที่เหมาะสม และดีที่สุดสำหรับเรา เพราะบ้านเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง และอยู่กับเรานานที่สุดในชีวิต ดังนั้นปัจจัยที่ต้องพิจารณาจึงมีหลายอย่าง เช่น ทำเลที่ตั้ง พื้นที่ส่วนกลาง ดีไซน์ของที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายใต้งบประมาณที่เราตั้งไว้ แต่อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่มองข้ามไม่ได้ คือ เรื่องฟังก์ชัน หรือพื้นที่การใช้สอยภายในบ้าน เพราะบ้านที่มีขนาดพื้นที่เท่ากัน อาจให้ประโยชน์การใช้งานได้ไม่เท่ากัน
30 ต.ค. 2019
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.