MQDC กับที่อยู่อาศัยแนวคิดใหม่ สร้างความสุขให้ครบทุก GEN

ผู้สนับสนุน.. ข้อมูลจาก (UNFPA Thailand) ระบุว่าปี 2523 ค่าเฉลี่ย 1 ครอบครัวไทยจะมีสมาชิก 5.3 คน จนมาถึงข้อมูลล่าสุดในปี 2557 1 ครอบครัวไทยมีสมาชิก 2.7 คน จะเห็นได้ว่าผ่านมา 34 ปี ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลงเกือบเท่าตัว หนึ่งในเหตุผลหลักก็คือการแยกที่อยู่อาศัยออกมาจากครอบครัวใหญ่เมื่อตัวเองแต่งงาน รวมไปถึงสภาพสังคมเมืองและเศรษฐกิจที่บีบบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้ ทำให้เราอยากรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วภายในหัวใจคนไทย อยากจะอยู่อาศัยในครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกพร้อมหน้าพร้อมตา หรือจะเป็นครอบครัวขนาดเล็กที่มีแค่พ่อแม่ลูก รวมไปถึงการแยกมาอยู่ครอบครัวแบบคู่รัก 2 คน
27 มิ.ย. 2019
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.