MG EP PLUS รถไฟฟ้า 100% ที่สร้างปรากฏการณ์ ความคุ้มค่า

เชื่อหรือไม่ว่า ในระยะเวลา 2 ปี MG ขายรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยไปแล้วกว่า 3,000 คัน และครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงกว่า 90% โดยที่ผ่านมาทาง MG แนะนำรถยนต์ไฟฟ้าออกสู่ตลาดมาแล้ว 2 รุ่น คือ MG ZS EV ในปี 2019 และ MG EP ในช่วงปลายปี 2020 ความน่าสนใจมันอยู่ที่ตอนนี้ทาง MG ต้องการให้ MG EP เป็นรถไฟฟ้าที่รองรับการใช้งานของทุกคน อีกทั้งรถรุ่นนี้จากที่ขายดีอยู่แล้ว MG ก็ต้องการให้ขายดีขึ้นไปอีก และวิธีที่ดีที่สุดก็คือ การเพิ่มฟังก์ชันให้ครอบคลุมการใช้งานมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการเปิดตัวรถรุ่น MG EP PLUS ในราคาขายเพียง 998,000 บาท คำถามต่อมาคือ แล้ว MG EP PLUS จะตอบโจทย์การเป็นรถไฟฟ้า 100% ได้สมบูรณ์แบบแค่ไหน ? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
12 ม.ค. 2022
SPONSORED
© 2022 Longtunman. All rights reserved.