SPONSORED

ธุรกิจฮาร์ดแวร์ กำลังเหนื่อย จากสงครามการค้า

เทคโนโลยีกำลังทำให้โลกของเรา ไม่มีเส้นกั้นระหว่างประเทศ.. ทุกๆ 60 วินาทีบนโลกอินเตอร์เน็ต คนทั่วโลกจะ.. ส่งข้อความบน WhatsApp 38 ล้านข้อความ ค้นหาผ่าน Google 3.7 ล้านครั้ง เข้าสู่ระบบ Facebook 973,000 ครั้ง ซอฟต์แวร์เหล่านี้ ทำให้เราติดต่อสื่อสารได้มากขึ้น เข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น และเราสามารถรู้เรื่องราวของเพื่อนที่อยู่อีกซีกโลกในเวลาเพียงไม่กี่วินาที แต่เรื่องนี้กับตรงกันข้าม สำหรับธุรกิจฮาร์ดแวร์อย่าง Samsung, Huawei และ Apple ที่กำลังมีเส้นกั้นระหว่างประเทศหนาขึ้นเรื่อยๆ บริษัทเหล่านี้ กำลังลดการพึ่งพาวัตถุดิบ และชิ้นส่วนจากประเทศอื่นๆ แล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นมาจากอะไร? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
24 ก.ค. 2019
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.